26Lis2015

Spotkanie informacyjne w ramach programu Erasmus+ Młodzież w woj. śląskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 26 listopada 2015 r.
Miejsce: Piekary Śląskie
Erasmus+ Młodzież

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 26.11.2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 62D.

Spotkanie realizowane we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, która została nominowana za projekt EUROPEJSKIE FORUM KREATYWNOŚCI KULTURALNEJ do nagrody w konkursie EDUinspiracje 2015 roku

Program spotkania

Ramowy program spotkania:

9.15– 9.30 | Rejestracja uczestników

9.30– 11.30 | Ogólne informacje nt. programu Erasmus+ oraz Erasmus+ Młodzież

11.30 -12.00 | Prezentacja projektu EUROPEJSKIE FORUM KREATYWNOŚCI KULTURALNEJ nominowanego do nagrody w konkursie EDUinspiracje 2015

12.00 -12.30 | Przerwa kawowa

12.30 – 14.00 | Jak przygotować projekt i złożyć wniosek do programu – narzędzia elektroniczne programu Erasmus +

14.00-14.30 | Sesja informacyjna Europass

14.30-15.00 Sesja pytań i odpowiedzi – konsultacje

Cele spotkania

Spotkanie skierowane jest do organizacje pozarządowych, szkół, świetlic, liderów edukacyjnych i młodzieżowych, nauczycieli, wychowawców, osób pracujących z młodzieżą i młodzieży.

Celem spotkania jest zapoznanie z ogólnymi informacjami na temat możliwości pozyskania dofinansowania projektów edukacyjnych z programu. Informacja dotycząca zmian w programie w 2016 roku, prezentacja dobrych praktyk oraz szkolenie jak przygotować projekt do programu i warsztaty dotyczące rejestracji w systemach elektronicznych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.
Organizator pokrywa koszty szkolenia. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Rejestracja

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 20 listopada 2015 r. przez formularz rejestracyjny. Informacja o zakwalifikowaniu wysyłana będzie mailowo do 23 listopada br.

Kontakt

Marta Materska-Samek
m.materska.samek@gmail.com
tel: 609893139

Kategorie