21Wrz2016

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Edukacja szkolna w woj. śląskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 21 września 2016 r.
Miejsce: Katowice
Erasmus+ Edukacja szkolna

Celem szkolenia jest zapoznanie ze strukturą oraz priorytetami programu Erasmus+. Podczas szkolenia odbędzie się prezentacja akcji 1 i akcji 2 – ich specyfika, budżet, formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków, przykłady dobrej praktyki, przedstawienie cyklu realizacji projektu, wniosku elektronicznego, procedury URF, PIC, Mobility Tool, sposobów poszukiwania partnerów do realizacji projektów i informacji na temat certyfikatów Youthpass i Europass.

Zgłoszenia możliwe jedynie za pośrednictwem platformy wymiany informacji ze szkołami dostępnej dla dyrektorów szkół woj. śląskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 19 września br.

Miejsce

RODN „WOM” w Katowicach
ul. ks. kard. Wyszyńskiego 7, Katowice

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Katowicach

j.sobotnik@poczta.kuratorium.katowice.pl

Kategorie