04Sty2017

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Edukacja szkolna w woj. śląskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 4 stycznia 2017 r.
Miejsce: Katowice
Erasmus+ Edukacja szkolna

Celem szkolenia jest zapoznanie ze strukturą oraz priorytetami programu Erasmus+. Podczas szkolenia odbędzie się prezentacja akcji 1 i akcji 2 – ich specyfika, budżet, formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków, przykłady dobrej praktyki, przedstawienie cyklu realizacji projektu, wniosku elektronicznego, procedury URF, PIC, Mobility Tool, sposobów poszukiwania partnerów do realizacji projektów i informacji na temat certyfikatów Youthpass i Europass.

Zgłoszenia możliwe jedynie za pośrednictwem platformy wymiany informacji ze szkołami dostępnej dla dyrektorów szkół woj. śląskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 grudnia br.

Miejsce

RODN „WOM” w Katowicach
ul. ks. kard. Wyszyńskiego 7, Katowice

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Katowicach
Joanna Sobotnik
j.sobotnik@poczta.kuratorium.katowice.pl

Kategorie

Uwaga, zmiana adresu!

Uwaga, zmiana adresu!

Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Prosimy o kierowanie korespondencji, która dotrze do Warszawy po 16 czerwca, na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Do 16 czerwca dotychczasowy adres korespondencyjny pozostaje aktualny.

Prosimy o oszacowanie czasu potrzebnego do dostarczenia przesyłek i wysyłkę na odpowiedni adres zgodnie z powyższymi informacjami.

You have Successfully Subscribed!