07Mar2017

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ w woj. śląskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 7 marca 2017 r.
Miejsce: Katowice
Erasmus+ Edukacja Szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Kuratorium Oświaty w Katowicach, konsultant regionalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+, zaprasza na spotkanie informacyjne o programie, w sektorach: Edukacji szkolnej, Kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Młodzieży.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek, przedstawicieli organizacji pozarządowych  oraz innych uprawnionych instytucji, którzy zainteresowani są aplikowaniem do programu Erasmus+. Jedna instytucja może zgłosić maksymalnie 2 osoby.

Cele spotkania

W czasie spotkania omówione zostaną zasady udziału w programie – Akcja KA1 i KA2, priorytety programu, formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków, cykl realizacji projektu, procedura wnioskowania, poszukiwanie partnerów, certyfikacja oraz przykłady dobrych praktyk.

Rejestracja

Rejestracja dla dyrektorów i nauczycieli z terenu woj. śląskiego odbywa się przez platformę wymiany informacji SOK.
Dla pozostałych zainteresowanych: m.zabiegala@poczta.kuratorium.katowice.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania miejsc, najpóźniej do 1.03.2017 r.

Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana e-mailem do dnia 3.03.2017 r.

Szkolenie jest bezpłatne, a w trakcie przerwy uczestnicy otrzymają poczęstunek.

Miejsce

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”  w Katowicach, ul. kard. Wyszyńskiego 7, godz. od 10:00 do 15:00.

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Katowicach
Marzena Zabiegała
tel. 32/606-30-59
e-mail: m.zabiegala@poczta.kuratorium.katowice.pl

Kategorie