15Paź2015

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Młodzież w woj. śląskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 15 października 2015 r.
Miejsce: Katowice
Erasmus+ Młodzież

Spotkanie kierowane jest do liderów edukacyjnych i młodzieżowych, nauczycieli, wychowawców oraz osób pracujących z młodzieżą.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami pozyskania dofinansowania projektów edukacyjnych z programu Erasmus+. Omówione zostaną zagadnienia związane z przygotowaniem projektu oraz rejestracją w systemach elektronicznych programu, a w szczególności praca nad formularzem wniosku eForm.

Spotkanie realizowane jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST”.

Program

9.45– 10.00 | Rejestracja uczestników

10.00- 12.00 | Spotkanie informacyjne Erasmus+, w tym:

  • ogólne informacja nt. programu Erasmus+,
  • sesja informacyjna Erasmus+ Młodzież.

12.00- 12.30 | Przerwa

12.30-14.00 | Jak przygotować projekt i złożyć wniosek do programu – narzędzia elektroniczne programu Erasmus+

14.00 -14.30 | Sesja informacyjna Europass

14.30-15.00 | Sesja pytań i odpowiedzi – konsultacje

Rejestracja

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 7 października 2015 r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie rozesłana 10 października.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

Miejsce

Drzwi zwane Koniem
ul. Warszawska 37
Katowice

Kontakt

Marta Materska-Samek
m.materska.samek@gmail.com
tel: 609893139

Kategorie