13Lut2015

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ w woj. świętokrzyskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 13 lutego 2015 r.
Miejsce: Kielce
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Celem spotkania informacyjnego będzie zapoznanie uczestników z programem Erasmus+:

  • Kształcenie i szkolenia zawodowe (Akcja KA1 i KA2),
  • Omówienie formularza wniosku o dofinansowanie,
  • Przepływ finansów w projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+,
  • Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników.

Na spotkanie zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli, oraz wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projektach międzynarodowych w ramach programu Erasmus+

Spotkanie poprowadzą konsultanci regionalni programu Erasmus+ na województwo świętokrzyskie: Maria Bednarska (ŚCDN) oraz Izabela Krzak Borkowska (ŚCDN).

Rejestracja

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.scdn.pl. Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 10 lutego 2015 r.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia

Miejsce

Szkolenie odbędzie się w dniu 13 lutego 2015 r. w godz. 14.00-18.00 w ŚCDN Kielce (ul. Marszłka J. Piłsudskiego 42) w sali nr 16.

Kontakt

Maria Bednarska
maria.bednarska@scdn.pl
tel. 608657709

Kategorie