08Lis2016

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ Edukacja szkolna w woj. świętokrzyskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 8 listopada 2016 r.
Miejsce: Kielce
Erasmus+ Edukacja szkolna

Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza na spotkanie dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkie inne instytucje edukacyjne uprawnione i zainteresowane aplikowaniem w programie Erasmus+ Edukacja szkolna w roku 2017.

Celem spotkania jest przybliżenie założeń programu Erasmus+ oraz przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w sektorze Edukacja szkolna.

Harmonogram spotkania

11.30-12.00 | Rejestracja uczestników.

12.00-13.30 | Program Erasmus+ (Akcja KA1 i KA2) różne możliwości aplikowania.  Priorytety. Partnerzy do współpracy. Europejski Plan rozwoju szkoły.

13.30-14.00 | Rejestracja instytucji, zmiany w systemie uwierzytelniania ECAS – EU LOGIN

14.00-14.15 | Przerwa

14.15-14.30 | Wniosek aplikacyjny. Zasady finansowania i realizacji projektu.

14.30-15.15 | Formalna i merytoryczna ocena wniosku. Uwagi ekspertów z roku 2015.

15.15-15.45 | Upowszechnianie rezultatów projektu. Mobility Tool. Certyfikaty Youthpass i Europass.

15.45-16.00 | Przerwa

16.00-16.45 | Przykłady dobrych praktyk:

  • Akcja KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej (szkoła) – Monika Sokalska – IV LO w Kielcach
  • Akcja KA1  Mobilność kadry edukacji szkolnej (konsorcjum) – Bernadeta Mechelewska-Koruba, przedstawiciel jst w Górnie

16.45-17.00 | Odpowiedzi na pytania. Podsumowanie i zakończenie spotkania.

Po godz. 17.00 Konsultacje indywidualne.

Rejestracja

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 3 osoby z jednej organizacji/instytucji (w przypadku zespołu szkół może być więcej). Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konsultanta regionalnego.

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 2 listopada 2016 r.

Miejsce

Spotkanie odbędzie się  08.11.2016 r. (wtorek) o godz. 12.00. – 17.00  w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, sala konferencyjna nr 16.

Kontakt

Pytania prosimy kierować do konsultanta regionalnego:
Maria Bednarska, tel. 608657709, e-mail: maria.bednarska@scdn.pl

Kategorie