27Lis2015

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+ Edukacja szkolna w woj. świętokrzyskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 27 listopada 2015 r.
Miejsce: Kielce
Erasmus+ Edukacja szkolna

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczace programu Erasmus+ Edukacja szkolna, które odbędzie się 27 listopada 2015 r. (piątek) o godz. 13. 00 w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42.

Program spotkania

12.30 – 13.00 Rejestracja uczestników.
13.00 – 13.05 Powitanie.
13.05 – 13.25 Program Erasmus+ różne możliwości aplikowania.
13.25 – 14.30 Sektor Edukacja szkolna (Akcje KA1 i KA2). Nowości w roku 2016
14.30 – 14.45 Przerwa
14.45 – 15.15 Rejestracja instytucji do bazy ECAS i systemu URF.
15.15 – 15.45 Wniosek aplikacyjny. Zasady finansowania i realizacji projektu.
15.45 – 16.00 Przerwa
16.00 – 16.30 Upowszechnianie rezultatów projektu. Mobility Tool. Certyfikaty Youthpass i Europass.
16.30 – 17.00 Formalna i merytoryczna ocena wniosku.
17.00 – 17.45 Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów: eTwinning, Eurodesk.
17.45 – 18.00 Podsumowanie i zakończenie spotkania.

Cele spotkania

Spotkanie skierowane jest do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowanych aplikowaniem w programie Erasmus+.

Celem spotkania jest podniesienie wiedzy na temat możliwości realizacji projektów w programie Erasmus+ szczególnie w sektorze Edukacja szkolna (Akcja KA1 i KA2), omówienie formularza wniosku o dofinansowanie, prezentacja przykładów dobrych praktyk, udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników.

Rejestracja

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.
Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników.
Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji. Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 23 listopada 2015 r. do godziny 24.00. na adres konsultanta regionalnego: maria.bednarska@scdn.pl.

Kontakt

Pytania prosimy kierować do konsultanta regionalnego:
Maria Bednarska tel. 608657709, e-mail: maria.bednarska@scdn.pl

Kategorie