30Lis2016

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Edukacja szkolna w woj. świętokrzyskim

Rodzaj spotkania: spotkania informacyjne
Termin spotkania: 30 listopada 2016 r.
Miejsce: Kielce
Erasmus+ Edukacja szkolna

Program spotkania

Program Erasmus+ (Akcja KA1 i KA2) różne możliwości aplikowania.  Terminy i priorytety na rok 2017.

Partnerzy do współpracy. Europejski Plan rozwoju szkoły.

Rejestracja instytucji, zmiany w systemie uwierzytelniania ECAS – EU LOGIN

Wniosek aplikacyjny. Zasady finansowania i realizacji projektu.

Formalna i merytoryczna ocena wniosku. Uwagi ekspertów z roku 2015.

Upowszechnianie rezultatów projektu. Mobility Tool. Certyfikaty Youthpass i Europass.

Przykłady dobrych praktyk:

Akcja KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej (szkoła) – Tamara Hachulska – VII LO w Kielcach, Tomasz Wydra – ZS_P nr 2 w Kielcach; Monika Sokalska – IV LO w Kielcach

Akcja KA1  Mobilność kadry edukacji szkolnej (konsorcjum) – Bernadeta Mechelewska-Koruba, przedstawiciel jst w Górnie

Odpowiedzi na pytania. Podsumowanie i zakończenie spotkania.

Po godz. 17.00 Konsultacje indywidualne.

Spotkanie skierowane jest do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i wszystkich innych instytucji edukacyjnych uprawnionych i zainteresowanych aplikowaniem w programie Erasmus+ w roku 2017. Celem spotkania jest przybliżenie założeń programu Erasmus+ oraz przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w sektorze Edukacja szkolna. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Rejestracja

Prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie http://www.scdn.pl i odesłanie na adres konsultanta regionalnego: maria.bednarska@scdn.pl.

Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 3  osoby z jednej organizacji/instytucji (w przypadku zespołu szkół może być więcej). Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konsultanta regionalnego.

Miejsce

Spotkanie odbędzie się  30.11.2016r. (środa) o godz. 12.00. – 17.00  w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, sala konferencyjna nr 16.

Kontakt

Pytania prosimy kierować do konsultanta regionalnego:

Maria Bednarska tel. 608657709, e-mail: maria.bednarska@scdn.pl

 

Kategorie