16Sty2017

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Edukacja szkolna w woj. świętokrzyskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 16 stycznia 2017 r.
Miejsce: Kielce
Erasmus+ Edukacja szkolna

Spotkanie odbędzie się 16.01.2016r. (poniedziałek) w godz. 12.00-17.00 w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, sala konferencyjna nr 16.

Program

 • Program Erasmus+ (Akcja KA1 i KA2) różne możliwości aplikowania.  Terminy i priorytety na rok 2017.
 • Partnerzy do współpracy. Europejski Plan rozwoju szkoły.
 • Rejestracja instytucji, zmiany w systemie uwierzytelniania ECAS – EU LOGIN
 • Zasady finansowania i realizacji projektu.
 • Wniosek aplikacyjny.
 • Formalna i merytoryczna ocena wniosku. Uwagi ekspertów z roku 2015.
 • Upowszechnianie rezultatów projektu. Mobility Tool. Certyfikaty Youthpass i Europass.
 • Przykłady dobrych praktyk:
  • Akcja KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej (szkoła) – Tamara Hachulska – VII LO w Kielcach, Tomasz Wydra – ZS_P nr 2 w Kielcach; Monika Sokalska – IV LO w Kielcach
  • Akcja KA1  Mobilność kadry edukacji szkolnej (konsorcjum) – Bernadeta Mechelewska-Koruba lub przedstawiciel jst w Górnie
 • Odpowiedzi na pytania. Podsumowanie i zakończenie spotkania.
 • Po godz. 17.00 Konsultacje indywidualne.

Spotkanie skierowane jest do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i wszystkich innych instytucji edukacyjnych uprawnionych i zainteresowanych aplikowaniem w programie Erasmus+ w roku 2017. Celem spotkania jest przybliżenie założeń programu Erasmus+ oraz przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w sektorze Edukacja szkolna.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem dla wszystkich uczestników. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

Rejestracja

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2  osoby z jednej organizacji/instytucji, (w przypadku zespołu szkół może być więcej). Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konsultanta regionalnego.

Kontakt

Pytania prosimy kierować do konsultanta regionalnego:

Maria Bednarska tel. 608657709, e-mail: maria.bednarska@scdn.pl

 

Kategorie