15Lut2017

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w woj. świętokrzyskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 15 lutego 2017 r.
Miejsce: Kielce
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet Victoria serdecznie zaprasza na Wielosektorowe spotkanie informacyjne nt. programu Erasmus+ sektory: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież w województwie świętokrzyskim. Spotkanie odbędzie się 15 lutego 2017 r. (tj. środa) w godz. 10:00 – 15.00 w Kielcach.

WAŻNE: Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zmiany w programie na rok 2017 r. w różnych akcjach i sektorach oraz  zaprezentowane zostaną opinie ekspertów oceniających wnioski Erasmus+.

Grupa docelowa

Spotkanie adresowane jest do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół zawodowych, placówek oświatowych, przedstawicieli organów prowadzących szkoły, przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, pracodawców, przedstawicieli centrów kształcenia praktycznego i instytucji działających na rzecz edukacji ogólnej i zawodowej, pracowników systemu doskonalenia, młodzieży, osób pracujących z młodzieżą, przedstawicieli grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów szkolnych, pracowników instytucji kultury, animatorów kultury i edukatorów.

Celem spotkania jest poszerzenie wiedzy na temat możliwości dofinansowania realizacji projektów w programie Erasmus+ w sektorach: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenie zawodowe, Młodzież wśród uprawnionych podmiotów w województwie małopolskim,prezentacja oferty programu e-Twinning, Europass, Youthpass, Eurodesk,promowanie jakościowego podejścia w planowaniu projektów·oraz prezentacja przykładów dobrych praktyk. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty szkolenia. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania. Jedna organizacja/instytucja może być reprezentowana przez maksymalnie 2 osoby. Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie za pomocą elektronicznego FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

Program

10.00-10.30 | Rejestracja uczestników
10.30-10.45 | Ogólne informacje na temat programu Erasmus+ (struktura, cele, priorytety, rejestracja szkoły w bazie URF )
10.45-12.30 | Prezentacja Akcji 1 dla sektorów (zmiany w 2017r.)

  • Edukacja Szkolna – Maria Bednarska  (30 min.)
  • Kształcenie i Szkolenia Zawodowe – Grzegorz Tereszkiewicz  (15 min.)
  • Młodzież – Teresa Hapka (60 min.)

12.30-12.45 | Przerwa
12.45-13.30 | Prezentacja Akcji 2 dla sektorów (zmiany w 2017r.)

  • Edukacja Szkolna – Maria Bednarska  (15 min.)
  • Kształcenie i Szkolenia Zawodowe – Grzegorz Tereszkiewicz  (15 min.)
  • Młodzież – Teresa Hapka (15 min.)

13.30-13.40 | Przerwa

13.40-14.00 | Prezentacja Akcji 3 dla sektora Młodzież (zmiany w 2017r.) Teresa Hapka (20 min.)

14.00-15.00 | Omówienie wniosków o dofinansowanie w kontekście kryteriów oceny merytorycznej

15.00 | Zakończenie spotkania

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zmiany w programie na rok 2017 r. w różnych akcjach i sektorach oraz  zaprezentowane zostaną opinie ekspertów oceniających wnioski Erasmus+. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Rejestracja

Link do strony z zamieszczoną aplikacją i ew. innymi dokumentami  http://119149-8.evenea.pl/

Zgłoszenia będą przyjmowane do wyczerpania ilości miejsc, najpóźniej do dnia 14.02.2017 r. godz. 20.00.

Czas i miejsce

15 luty 2017, 10:00-15:00 (Środa)
Starostwo Powiatowe ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela Grzegorz Tereszkiewicz – Konsultant regionalny Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.

  • tel. 881-377 -243
  • e-mail:  erasmus.tereszkiewicz@gmail.com (zachęcam do kontaktu mailowego)

 

Kategorie