18Mar2016

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ w woj. warmińsko-mazurskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 18 marca 2016 r.
Miejsce: Olsztyn
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Młodzież

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie zaprasza na spotkanie informacyjne, podnoszące  wiedzę nt. realizacji projektów w programie Erasmus+.

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli: przedszkoli,  szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących oraz instytucji związanych z oświatą uprawnionych do aplikowania w sektorach Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Młodzież.

Spotkanie odbędzie się w 18 marca 2016 r. 10.00-15.00 w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91 a.

Uczestnikom zapewniamy:

  • bezpłatny udział w seminarium,
  • poczęstunek,
  • miłą atmosferę.

Organizator nie ponosi kosztów podróży uczestnika.
Liczba miejsc na poszczególne spotkania informacyjne jest ograniczona.

Rejestracja

Prosimy o rejestrację poprzez stronę organizatora szkolenia. Termin zgłoszeń mija 13 marca br.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane na spotkanie otrzymają informację e-mailem na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

Osobą do kontaktu  ds. szkoleń w W-M ODN w Olsztynie  jest Ewa Nosowicz, nosowicz@wmodn.olsztyn.pl   tel. 601 155 860

Kategorie