02Mar2017

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Edukacja szkolna w woj. wielkopolskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 2 marca 2017 r.
Miejsce: Oborniki
Erasmus+ Edukacja szkolna

Spotkanie skierowane jest do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowanych aplikowaniem w programie Erasmus+ na spotkanie informacyjne na temat programu Erasmus+ Edukacja szkolna.

Celem spotkania informacyjnego będzie:

  • zapoznanie uczestników z programem Erasmus+ Edukacja szkolna,
  • omówienie formularza wniosku o dofinansowanie,
  • podanie terminów zgłaszania aplikacji,
  • prezentacja przykładów dobrych praktyk,
  • udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie udziału na stronie internetowej www.erasmuswielkopolska.pl.

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 1 marca.

Miejsce

Urząd Miejski w Obornikach
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, Oborniki

s. sesyjna, godzina 11:00

Kontakt

Zapraszamy do kierowania pytań do konsultanta regionalnego:

Waldemar Kryjewski, tel. 726 290 272, e-mail: waldemar.kryjewski@interia.pl

Kategorie