21Lis2016

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Edukacja szkolna w woj. wielkopolskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 21 listopada 2016 r.
Miejsce: Poznań
Erasmus+ Edukacja szkolna

Spotkanie skierowane jest do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowanych aplikowaniem w programie Erasmus+ na spotkanie informacyjne na temat programu Erasmus+ Edukacja szkolna.

Celem spotkania informacyjnego będzie:

  • zapoznanie uczestników z programem Erasmus+ Edukacja szkolna,
  • omówienie formularza wniosku o dofinansowanie,
  • podanie terminów zgłaszania aplikacji,
  • prezentacja przykładów dobrych praktyk,
  • udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia.

Warunkiem udziału w spotkanu jest wcześniejsze zgłoszenie udziału na stronie internetowej www.erasmuswielkopolska.pl.

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 17 listopada.

Miejsce

Sala 207 Urzędu Miejskiego w Poznaniu
Pl. Kolegiacki 17, Poznań

Godzina: 12:00

Kontakt

Zapraszamy do kierowania pytań do konsultanta regionalnego:

Waldemar Kryjewski, tel. 726 290 272, e-mail: waldemar.kryjewski@interia.pl

Kategorie