24Mar2017

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ w woj. wielkopolskim

Rodzaj spotkania: konferencja
Termin spotkania: 24 marca 2017 r.
Miejsce: Poznań
Erasmus+ Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe

Konsultant regionalny programu Erasmus+ zaprasza dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego na spotkanie informacyjne na temat programu Erasmus+.

Celem spotkania informacyjnego będzie:

  • Zapoznanie uczestników z programem Erasmus+ w obszarach:
    • Erasmus+ Edukacja Szkolna,
    • Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe,
  • Omówienie formularza wniosku o dofinansowanie,
  • Podanie terminów zgłaszania aplikacji,
  • Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konsultanta regionalnego.

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 20 marca, godz. 12:00. Decyduje kolejność zgłoszeń, osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenia.

Miejsce

Międzynarodowe Targi Poznańskie Pawilon 7, sala E

24.03.2017 r., godzina 11:00

Kontakt

Zapraszamy do kierowania pytań do konsultantów regionalnych:

Sektory Edukacji szkolnej oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe:
Waldemar Kryjewski, tel. 602506884, e-mail: waldemar.kryjewski@interia.pl

Kategorie