15Lut2017

Spotkanie informacyjne dot. programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w woj. zachodniopomorskim

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 15 lutego 2017 r.
Miejsce: Szczecin
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli pracodawców, OHP, rzemiosł oraz innych organizacji zainteresowanych aplikowaniem w programie Erasmus na spotkanie informacyjne na temat programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Celem spotkania informacyjnego będzie:

  • Zapoznanie uczestników z programem Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe,
  • Omówienie formularza wniosku o dofinansowanie,
  • Podanie terminów zgłaszania aplikacji,
  • Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Organizator pokrywa koszty szkolenia wraz z cateringiem. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca szkolenia

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie udziału za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konsultanta regionalnego. Decyduje kolejność zgłoszeń, osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenia.

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do 14 lutego, godz. 15:00.

Miejsce

Zachodniopomorski Oddział Głuchych,
ul. Wojska Polskiego 91/93, 70-481 Szczecin

Sala 105 , I piętro

Godzina: 9:30

Kontakt

Zapraszamy do kierowania pytań do konsultanta regionalnego:
Waldemar Kryjewski, tel. 602506884, e-mail: waldemar.kryjewski@interia.pl

Kategorie