14Gru2015

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. projektów mających na celu wymianę doświadczeń w ramach Akcji 2 programu Erasmus+ Edukacja dorosłych

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 14 grudnia 2015 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Edukacja dorosłych

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. projektów dotyczących wymiany doświadczeń programu Erasmus+ Edukacja dorosłych – Akcja 2, które odbędzie się 14 grudnia 2015 r. o godz. 11:00 w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy przy ul. Koszykowa 26/28 w Warszawie.

Komisja Europejska wprowadziła w konkursie w 2016 r. możliwości wydzielenia linii budżetowej dla dwóch typów projektów w Akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych:

  • mających na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, czyli bardzo podobnych do Projektów Partnerskich Grundtviga, realizowanych z sukcesem w poprzednim w programie „Uczenie się przez całe życie” (tzw. projekty na małą skalę),
  • mających na celu stworzenie innowacyjnych produktów, tzw. rezultatów pracy intelektualnej, czyli podobnych do projektów a akcjach scentralizowanych poprzedniego programu (tzw. projekty na dużą skalę)

W związku z dotychczasowym stosunkowo niewielkim udziałem w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych organizacji działających na małą skalę, lokalnie, oraz licznymi głosami, że mniejsze i mniej doświadczone organizacje potrzebują silniejszego wsparcia w celu złożenia dobrej jakości projektu, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ postanowiła zorganizować spotkanie informacyjno-szkoleniowe dedykowane przygotowaniu do złożenia w roku 2016 projektów na małą skalę, dotyczących wymiany dobrych praktyk w Akcji 2.  Mimo, że spotkanie poświęcone będzie przede wszystkim projektom w Akcji 2, będzie też możliwość skonsultowania pomysłów na projekty w Akcji 1.

Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2015 r. w, w godz. 11.00-16.00, w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie.  Na spotkanie zapraszamy organizacje aktywne w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, które:

  • do tej pory nie realizowały projektów współpracy europejskiej w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych,
  • chciałyby złożyć w przyszłorocznym konkursie wniosek o dofinansowanie projektu na małą skalę, dotyczący wymiany dobrych praktyk, w Akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych,
  • planują projekt dobrze wpisujący się w priorytety wyznaczone przez Komisję Europejską dla Akcji 2 na rok 2016, w szczególności dotyczący uczenia się osób rzadziej objętych działaniami edukacyjnymi, wymagających szczególnego wsparcia, zwłaszcza osób o niskich umiejętnościach podstawowych,
  • zapoznały się z warunkami konkursu opisanymi w Przewodniku po Programie Erasmus+ na rok 2016 dostępnym na stronie http://erasmusplus.org.pl/dokumenty/#podstawa_prawna, a szczególnie ze specyfiką Akcji 2 w sektorze Edukacja dorosłych (pomocne może być zapoznanie się z podstawowymi informacjami, umieszczonymi na stronie sektora http://erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych/).

 

Ponieważ celem spotkania jest wsparcie mniej doświadczonych organizacji w procesie przygotowywania dobrego jakościowo wniosku o dofinansowanie, a szczególnie zastanowienie się nad pomysłami na projekty, które będą zgodne z priorytetami Akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych, prosimy o dokładne zapoznanie się z zapisami w Przewodniku po Programie Erasmus+ 2016.  Organizatorzy planują jak najwięcej czasu poświęcić na omówienie pomysłów na projekty, zatem wymagane jest wstępne przygotowanie uczestników w zakresie założeń akcji, priorytetów i kryteriów oceny wniosków.

Cele spotkania

Celem spotkania jest wsparcie mniej doświadczonych organizacji w procesie przygotowywania dobrego jakościowo wniosku o dofinansowanie, a szczególnie zastanowienie się nad pomysłami na projekty, które będą zgodne z priorytetami Akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych, prosimy o dokładne zapoznanie się z zapisami w Przewodniku po Programie Erasmus+ 2016.  Organizatorzy planują jak najwięcej czasu poświęcić na omówienie pomysłów na projekty, zatem wymagane jest wstępne przygotowanie uczestników w zakresie założeń akcji, priorytetów i kryteriów oceny wniosków.

Program

Szczegółowy program zostanie przesłany uczestnikom przed spotkaniem.

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, ze limit miejsc został wyczerpany i nie ma możliwości zapisania się na wydarzenie. Zachęcamy do zapisania się do newslettera, aby otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach.

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Organizacja zainteresowana udziałem w warsztatach może zgłosić do uczestnictwa w nich jedną osobę. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc pierwszeństwo będą miały mniejsze i mniej doświadczone organizacje, a w tych te, które zgłoszą się jako pierwsze. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na warsztaty, ale zapewnia poczęstunek.

Kontakt

Michał Chodniewicz – Erasmus+ Edukacja dorosłych
tel. 22 46 31 234, michal.chodniewicz@frse.org.pl

Kategorie