20Gru2016

Spotkanie na temat wnioskowania do programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe w Tarnowie

Ciekawe spotkania, możliwość nawiązania nowych kontaktów oraz pogłębienia swojej wiedzy – to tylko kilka zalet warsztatów, które odbyły się 20 grudnia w Tarnowie. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. Organizatorem spotkania była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

W gronie ekspertów, którzy uczestniczyli w warsztatach, znaleźli się m.in.:  Aleksandra Ścibich-Kopiec, Zastępca Dyrektora Generalnego FRSE, Grzegorz Kądzielawski Szef gabinetu politycznego Wiceprezesa Rady Ministrów MNISW, Rafał Hubczyk, Zastępca Dyrektora pionu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Edukacja dorosłych, prof. dr hab. Edmund Juśko, naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym oraz Izabela Laskowska, koordynator pionu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe oraz Edukacja dorosłych.

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu promocję kształcenia i szkoleń zawodowych. Podczas Tygodnia Umiejętności Zawodowych Komisja prezentuje wartościowe inicjatywy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), aby wyposażyć ludzi w umiejętności potrzebne na szybko zmieniającym się rynku pracy. W całej Europie odbywa się ponad 750 imprez – we wszystkich 28 państwach członkowskich, w państwach EFTA i w krajach kandydujących do UE, ukazując kluczową rolę kształcenia i szkolenia zawodowego w zakresie wspierania umiejętności, tworzenia miejsc pracy, innowacji i konkurencyjności

Kategorie