24Lis2015

Spotkanie regionalne dotyczące aplikowania do programu Erasmus + w 2016 roku – sektor Edukacja szkolna

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 24 listopada 2015 r.
Miejsce: Legnica
Erasmus+ Edukacja szkolna

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 24.11.2015 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Lotniczej 26 w Legnicy.

Program spotkania

Ramowy program spotkania:
11.00 – 11.30 | Rejestracja uczestników
11.30 – 12.00 | Ogólne informacja nt. programu Erasmus+
12.00 – 12:15 | Przerwa kawowa
12.15 – 14.15 | Sesja informacyjna Erasmus+ SE „Edukacja Szkolna”
14:15 – 14:45 | Przerwa kawowa
14.45 – 15:00 | “Eurodesk – praktyczny wymiar informacji”
15.00-15.15 | Sesja informacyjna Europass
15.15 – 15.45 | Jak złożyć wniosek?: ECAS, URF,PIC
15:45 – 16:15 | Formularze wniosków eform
16:15 – 17:00 | Sesja pytań i odpowiedzi

Cele spotkania

Spotkanie skierowane jest do szkół, świetlic, placówek oświatowych, liderów edukacyjnych, nauczycieli, wychowawców, osób pracujących w edukacji szkolnej.

Celem spotkania jest zapoznanie z ogólnymi informacjami na temat możliwości pozyskania dofinansowania projektów edukacyjnych z programu. Informacja dotycząca zmian w programie w 2016 roku oraz szkolenie jak przygotować projekt do programu i warsztaty dotyczące rejestracji w systemach elektronicznych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Spotkanie prowadzą osoby rekomendowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.
Organizator pokrywa koszty szkolenia. Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do miejsca spotkania.

W spotkaniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji/instytucji. Warunkiem udziału w spotkaniu jest wcześniejsze zgłoszenie się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie konsultanta regionalnego.

Rejestracja

Zgłoszenia będą przyjmowane najpóźniej w terminie do dnia 16 listopada 2015 r. do godziny 24.00. przez formularz rejestracyjny. Informacja o zakwalifikowaniu wysyłana będzie mailowo do 20 listopada br.

Kontakt

Marta Materska-Samek
m.materska.samek@gmail.com
tel: 609893139

Kategorie