12Lut2015

Spotkanie szkoleniowe dla Mobilnych badaczy programu Erasmus+

Zespół Analiz Programowych zorganizował w dniach 7-8 lutego spotkanie szkoleniowe dla Mobilnych badaczy programu Erasmus+.

„Mobilni badacze programu Erasmus+” to projekt FRSE, w ramach którego została stworzona sieć młodych badaczy z wielu województw, realizująca badania ilościowe i jakościowe dotyczące efektów i oddziaływania programu Erasmus+.

Podstawowym zadaniem Mobilnych badaczy Erasmus+ jest zbieranie danych ilościowych i jakościowych dotyczących efektów i oddziaływania programu Erasmus+ poprzez:

  • przeprowadzanie badań kwestionariuszowych,
  • przeprowadzanie wywiadów standardowych (wraz z transkrypcją),
  • przeprowadzanie wywiadów pogłębionych (wraz z transkrypcją),
  • przeprowadzanie case study.

Mobilni badacze Erasmus+ to projekt pilotażowy, trwający do końca 2015 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Kategorie