08Gru2017

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące projektów Partnerstw strategicznych na rzecz edukacji dorosłych (Akcja 2, program Erasmus+) dla nowych wnioskodawców

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 8 grudnia 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Edukacja dorosłych

Zapraszamy na spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące projektów – Partnerstw strategicznych na rzecz edukacji dorosłych (Akcja 2, program Erasmus+) dla nowych wnioskodawców.

Jego cele:

 • przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowania
 • zaprezentowanie przykładów dotychczas realizowanych projektów
 • tworzenie pomysłów na projekty w sektorze edukacja dorosłych i umożliwienie ich skonsultowania

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli podmiotów zajmujących się niezawodową edukacją osób dorosłych, mniej doświadczonych we współpracy międzynarodowej oraz zainteresowanych realizacją projektów z tego zakresu, takich jak np.:

 • organizacje pozarządowe
 • instytucje, realizujące działania związane z niezawodowym uczeniem się osób dorosłych
 • uniwersytety trzeciego wieku, uniwersytety otwarte, uniwersytety ludowe

Podczas seminarium będzie też możliwość skonsultowania pomysłów na projekty w Akcji 1 – Mobilność kadry edukacji dorosłych programu Erasmus+.

W programie spotkania przewidziano sesję warsztatową, podczas której będą analizowane pomysły na projekty, dlatego uczestnicy są proszeni o wcześniejsze zapoznanie się informacjami na temat sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych/akcja-2/.

Po więcej informacji na temat programu Erasmus+ Edukacja dorosłych zapraszamy na naszą stronę internetową: http://erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych/.

Wstępny program spotkania

10:00-10:30 Rejestracja uczestników
10:30-12:15 Sesja informacyjna

 • Edukacja dorosłych w programie Erasmus+
 • Cele i założenia Akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych programu Erasmus+ oraz zasady dofinansowania projektów wspierających wymianę dobrych praktyk i projektów na rzecz innowacji
 • Podstawowe informacje nt. celów i założeń Akcji 1 Mobilność kadry edukacji dorosłych programu Erasmus+ oraz zasady dofinansowania projektów
 • Przykłady projektów realizowanych w programie Erasmus+ Edukacja Dorosłych

12:15-13:00 Przerwa obiadowa

13:00-14:45 Sesja pracy w grupach

14:45-15:00 Przerwa kawowa

15:00-16:00 Sesja podsumowująca

 • Prezentacja pomysłów na projekty omawianych w grupach
 • Dyskusja, odpowiedzi na pytania
 • EPALE – Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie – czerpanie inspiracji do projektów, wyszukiwanie partnerów

Rejestracja

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie tylko jednej osoby z organizacji. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc, organizatorzy będą brać pod uwagę doświadczenie organizacji oraz informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym, w tym pierwszeństwo będą miały mniejsze i mniej doświadczone organizacje i te działające na rzecz edukacji dorosłych w priorytetowych obszarach.

Zarejestruj się

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, ale zapewnia poczęstunek.

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy do 4 grudnia 2017 r. Potwierdzenie udziału w spotkaniu zostanie wysłane 5 grudnia 2017 r.

Miejsce

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa

Kontakt

Wojciech Zawadzki – Erasmus+ Edukacja dorosłych
tel. 22 46 31 237, wojciech.zawadzki@frse.org.pl

Kategorie