28Wrz2017

Spotkanie wprowadzające dla beneficjentów akcji „Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego” z roku 2017

Rodzaj spotkania: spotkanie wprowadzające
Termin spotkania: 28 września 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Zapraszamy beneficjentów akcji „Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego” z roku 2017 na spotkanie wprowadzające na temat zasad realizacji projektów, które odbędzie się w 28 września 2017 r. (czwartek) w Warszawie.

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Adresatami spotkania są przedstawiciele projektów wybranych do dofinansowania w roku 2017, których realizacja rozpocznie się jesienią lub zimą 2017. Zapraszamy na spotkanie koordynatorów oraz osoby zajmujące się projektami od strony merytorycznej i finansowej. Udział w spotkaniu jest obowiązkowy dla koordynatorów projektów.

Cel spotkania

  • przedstawienie zasad realizacji projektów typu „Partnerstwa strategiczne”, które wynikają z umowy finansowej pomiędzy beneficjentem a Narodową Agencją,
  • przedstawienie dobrych praktyk związanych z realizacją projektów i zaprezentowanie realizacji projektów od strony praktycznej,
  • zaprezentowanie zaleceń Komisji Europejskiej w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektów.

Pobierz program spotkania

Miejsce spotkania

Spotkanie odbędzie się w siedzibie FRSE, w budynku – West Station I, Al. Jerozolimskie 142 A, p. III. Budynek West Station znajduje się obok hali głównej dworca PKP Warszawa Zachodnia.

Warunki udziału

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania nie są zwracane przez NA (koszty te mogą zostać pokryte z budżetu projektu – kategoria Zarządzanie projektem i jego wdrażanie – również przez te projekty, których data rozpoczęcia jest późniejsza niż termin spotkania).

Obowiązkowa rejestracja

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zarejestrowanie się na spotkanie poprzez niniejszą stronę internetową. Rejestracja będzie otwarta do 21 września 2017 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Na spotkanie zapraszamy maksymalnie 2 osoby reprezentujące jeden projekt.

Prosimy również przygotować pytania, które chcieliby Państwo zadać podczas spotkania. Do formularza rejestracji na spotkanie będą mieli Państwo możliwość wpisania pytań, na które NA odpowie podczas spotkania.

Rejestracja na spotkanie

Kontakt

Małgorzata Członkowska-Naumiuk
Zespół Partnerstw Strategicznych Programu Erasmus+ Szkolnictwo wyższe
tel.:  22 46 31 242
e-mail: malgorzata.czlonkowska@frse.org.pl

 

Kategorie