20Kwi2015

Spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni na temat zasad realizacji, rozliczania i sprawozdawania działań związanych z mobilnością edukacyjną oraz „Partnerstwami strategicznymi” w programie Erasmus+

Rodzaj spotkania: spotkanie informacyjne
Termin spotkania: 20 kwietnia 2015 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Serdecznie zapraszamy zainteresowane instytucje działające w sektorze szkolnictwa wyższego na spotkanie informacyjne dla pracowników kwestur i działów finansowych uczelni na temat zasad realizacji,  rozliczania i sprawozdawania działań związanych z mobilnością edukacyjną oraz „Partnerstwami strategicznymi” w programie Erasmus+

Spotkanie adresowane jest do:

  • przedstawicieli kwestur i/lub działów finansowych – osób, które zajmują się rozliczaniem wyjazdów studentów i pracowników w programie Erasmus+
  • przedstawicieli kwestur i/lub działów finansowych – osób, które zajmują się rozliczaniem edukacyjnych projektów typu „Partnerstwa strategiczne” w programie Erasmus+

Celem spotkania jest:

  • Przedstawienie pracownikom kwestur oraz działów finansowych założeń programu Erasmus+ i skutków uproszczonego sposobu naliczania i rozliczania poszczególnych działań i powiązanych z nimi typów wydatków
  • Omówienie zasad obliczania dofinansowania (zasad alokacji środków) dla poszczególnych typów projektów (czyli dla mobilności i dla „Partnerstw strategicznych”)
  • Omówienie zasad rozliczania dofinansowania dla poszczególnych typów projektów (czyli dla mobilności i dla „Partnerstw strategicznych”)
  • Omówienie typów i zakresu kontroli i audytów, jakie – zgodnie z zasadami umowy finansowej – może przeprowadzać: Narodowa Agencja, Komisja Europejska lub instytucje działające na ich zlecenie;
  • wymiana doświadczeń na temat sposobów rozwiązywania podobnych zagadnień/problemów w różnych uczelniach.

Informujemy, że podczas spotkania nie będziemy omawiać spraw związanych z opodatkowaniem stypendiów (wsparcia indywidualnego) wypłacanego pracownikom uczelni. Podczas spotkania chcemy skupić się na sposobie naliczania i rozliczania dofinansowania w oparciu o zasady programu Erasmus+ (kwoty ryczałtowe i koszty rzeczywiste).

Spotkanie będzie prowadzone przez przedstawicieli Zespołu „Erasmus+ Szkolnictwo wyższe” oraz Zespołu Rozliczeń Finansowych.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00 a zakończy ok. godz. 15:30.

Rejestracja

Zapisy wyłącznie drogą elektroniczną. Aby zgłosić chęć uczestnictwa i zarejestrować się na spotkanie konieczne jest wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego. Termin zgłoszeń upływa 13 kwietnia 2015 r.

Rejestracja

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz ewentualne koszty zakwaterowania. Uwaga! Organizator nie zapewnia zakwaterowania.

Miejsce

Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2015 r.  w Warszawie.

Kontakt

 

Program spotkania

Pobierz

Kategorie