17Gru2014

Świąteczna przerwa w transferowaniu wniosków

Informujemy, że w okresie świątecznym nastąpi przerwa w transferowaniu danych z serwerów Komisji Europejskiej na serwery Narodowych Agencji. Będzie ona dotyczyć następujących wniosków składanych przez aplikantów przy użyciu formularzy eForm:

  • Wnioski o akredytację w ramach Wolontariatu Europejskiego w sektorze Młodzież  wysłane drogą elektroniczną po 19  grudnia 2014 r. zostaną przetransferowane do baz Narodowych Agencji po dniu 5 stycznia 2015 r.
  • Wnioski o akredytację w ramach Wolontariatu Europejskiego w sektorze Młodzież oraz wnioski o dofinansowania projektów wysłane z użyciem formularzy na rok 2015 zostaną przetransferowane do baz Narodowych Agencji po dniu 19 stycznia 2015 r.

Powyższa przerwa nie jest zależna od Polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+. Niestety, opóźnienia jakie wywoła mogą skutkować wydłużeniem procesu uzyskiwania akredytacji w ramach Wolontariatu Europejskiego w sektorze Młodzież. Organizacje zainteresowane składaniem wniosków o dofinansowanie projektów Wolontariatu Europejskiego w ramach R1 2015, a które nie posiadają jeszcze akredytacji, powinny złożyć wnioski o akredytację najpóźniej do dnia 23 grudnia 2014 r.

Kategorie