Szkolenia międzynarodowe

Wydarzenia realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ w Europie mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak by miał wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji, wspieranie rozwoju edukacji oraz wspieranie współpracy między organizacjami działającycmi na rzecz edukacji.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu Erasmus+.

Oferta szkoleń międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ dotyczy sektorów:

Erasmus+ Edukacja szkolna
Erasmus+ Edukacja szkolna
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe
Erasmus+ Edukacja dorosłych
Erasmus+ Edukacja dorosłych
Erasmus+ Młodzież
Erasmus+ Młodzież
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe