05Wrz2014

Szkolenie Cross Over Akcja 2. Erasmus+ Młodzież

Rodzaj spotkania: szkolenie
Termin spotkania: 5 września 2014 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Młodzież

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ zaprasza do udziału w międzynarodowym projekcie szkoleniowym Cross Over. Projekt ten skierowany jest do organizacji, które chciałyby zrealizować projekt w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne w sektorze młodzieżowym, w partnerstwie z organizacjami ze świata biznesu.

Projekt podzielony jest na 5 etapów:

 1. Szkolenie na poziomie krajowym – 5 września 2014 r.
 2. Rozwijanie partnerstw z sektorem biznesowym na poziomie krajowym – październik 2014 r.
 3. Rozwijanie partnerstw na poziomie międzynarodowym – listopad 2014 r.
 4. Spotkanie międzynarodowe w Rydze – 2-5 grudnia 2014 r.
 5. Składnie wniosków i wdrażanie projektów – luty 2015 r.

Udział w spotkaniu w Rydze możliwy jest tylko dla przedstawicieli organizacji, które będą uczestniczyły we wcześniejszych etapach.

Zakładanym rezultatem całego projektu Cross Over jest stworzenie partnerstw pomiędzy organizacjami sektora młodzieżowego i sektora biznesu, których celem jest opracowanie projektów możliwych do realizacji w ramach Akcji 2 Programu Erasmus+.

Pierwszy etap, czyli szkolenie krajowe odbędzie się 5 września 2014 r w Warszawie. Jego celem będzie:

 • przedstawienie Akcji 2.,
 • przedstawienie wizji długofalowych partnerstw pomiędzy różnymi sektorami,
 • rozwój pomysłów na projekty,
 • dostarczenie wiedzy, jak skutecznie poszukiwać partnerów do projektu,
 • lepsze zrozumienie innych sektorów zaangażowanych w Akcję 2.

 

Cel i tematyka

Celem projektu jest:

 • rozpowszechnianie wiedzy o Akcji 2. programu Erasmus+,
 • wspieranie współpracy pomiędzy sektorem młodzieżowym i biznesowym oraz innymi sektorami,
 • tworzenie długofalowej współpracy pomiędzy różnymi sektorami.

 

Profil uczestnika

 • przedstawiciele organizacji mających pomysł na projekt w ramach Akcji 2. Programu Erasmus+ w sektorze młodzieżowym,
 • przedstawiciele organizacji zainteresowanych współpracą z sektorem biznesowym w ramach Akcji 2. w sektorze młodzieżowym,
 • przedstawiciele sektora biznesu, (w tym spółdzielnie socjalne i inne podmioty ekonomi społecznej, organizacje otoczenia biznesu itp.),
 • przedstawiciele innych sektorów (instytucji publicznych, instytucji edukacyjnych itp.)
 • organizacje chcące realizować projekty międzynarodowe w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Zgłoszenia

ZE WZGLĘDU NA LICZBĘ ZGŁOSZEŃ NABÓR NA SZKOLENIE ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY.

Warunki uczestnictwa

Szkolenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży. Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są pokryć koszt dojazdu na miejsce szkolenia we własnym zakresie. Prosimy o zachowanie i przekazanie organizatorowi biletów komunikacji publicznej, które stanowią wkład własny uczestnika w koszty projektu.

W przypadku udziału w kolejnych etapach projektu, w tym spotkaniu międzynarodowym w Rydze, Polska Narodowa Agencja zwróci koszty podróży na to spotkanie,  po zakończeniu szkolenia i przekazaniu raportu. Uczestnicy zobowiązani są do wcześniejszego opłacenia całkowitych kosztów podróży wraz z ubezpieczeniem (z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia).

Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj.

Projekt Cross Over organizowany jest przez Łotewską Narodową Agencję Programu Erasmus+ we współpracy z Chorwacką, Czeską, Estońską, Łotewską, Maltańską, Polską i Węgierską Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Kontakt:

Adam Kułanowski
e-mail: akulanowski@frse.org.pl
tel.: 22 46 31 414

Kategorie