23Lis2016

Szkolenie czesko-polsko-słowackie „Mobility Academy for Local Leaders – from local to International”

Rodzaj spotkania: szkolenie międzynarodowe
Erasmus+ Młodzież

Szkolenie składa się z 3 etapów:

  • 21-25 listopada 2016 r., Polska
  • 10-14 stycznia 2017 r., Czechy
  • 20-24 czerwca 2017 r., Słowacja

Szkolenie przeznaczone jest dla zainteresowanych współpracą na szczeblu międzynarodowym a działających do tej pory lokalnie, w swoich społecznościach. Osoby uczestniczące w szkoleniu, w mniejszych grupach, wspólnie zaplanują, zrealizują i podsumują projekty trójstronne dla młodzieży. Podczas wszystkich etapów będzie można liczyć na wsparcie trenerów.
Uczestnicy będą pochodzić z 3 bliskich sobie językowo i kulturowo krajów: Polski, Słowacji i Czech. Mamy nadzieję, że będzie to pomocne dla osób początkujących, dla których bariera językowa bądź duże odległości do pokonania mogłyby być dodatkowymi trudnościami w realizacji pierwszych projektów. Tutaj można zobaczyć film, który powstał podczas zeszłorocznej edycji szkolenia, zapraszamy do tegorocznej edycji!
Obowiązkowy jest udział we wszystkich 3 etapach szkolenia.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika

Wydarzenie skierowane jest do:

  • pracowników młodzieżowych i liderów młodzieżowych aktywnych na szczeblu lokalnym;
  • osób nie posiadających dużego doświadczenia w realizacji projektów międzynarodowych;
  • osób zainteresowanych realizacją projektów międzynarodowych dla młodzieży;
  • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
  • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 10 miejscami dla uczestników z Polski.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Karoliny Sucheckiej: ksuchecka@frse.org.pl

Zapraszamy do obejrzenia filmiku z poprzedniej edycji MALL:

Kategorie

You have Successfully Subscribed!