03Lis2014

Szkolenie międzynarodowe „How CSR works?”

Rodzaj spotkania: szkolenie międzynarodowe
Termin spotkania: 3-8 listopada 2014 r.
Miejsce: Budapeszt, Węgry
Erasmus+ Młodzież

How CSR works? to międzynarodowe szkolenie skierowane do liderów organizacji pozarządowych i osób odpowiedzialnych za realizację projektów młodzieżowych i na rzecz młodzieży służące zdobyciu wiedzy i umiejętności budowania współpracy z sektorem biznesu. Tematyka szkolenia w głównej mierze będzie skoncentrowana na zagadnieniu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) i fundrisingu.

Zgodnie z definicją wskazaną przez Komisję Europejską, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR) oznacza, że firmy − z własnej inicjatywy i niezależnie od uregulowań prawnych − w swojej codziennej działalności podejmują działania na rzecz społeczeństwa i środowiska.

Tematyka szkolenia wpisuje sie w cele i priorytety Programu Erasmus+, który ma na celu promowanie współpracy i synergii między podmiotami działającymi na rzecz edukacji młodzieży, wykorzystującymi metody edukacji pozaformalnej (organizacje pozarządowe, instytucje kultury, kluby młodzieżowe itp.) a sektorem biznesowym (spółki, przedsiębiorstwa, korporacje).

Nawiązanie współpracy powinno służyć zwiększaniu kompetencji młodzieży i osób pracujących z młodzieżą poza systemem szkolnym, poprzez wypracowywanie nowatorskich programów edukacyjnych, metod i narzędzi edukacyjnych. Współpraca międzysektorowa (np. organizacja pozarządowa + biznes) daje szansę na wypracowanie nowych i dotąd niewykorzystywanych rozwiązań (np. w ramach strategii CSR współpraca firmy i organizacji pozarządowej przy opracowaniu i wdrożeniu programu edukacyjnego dla młodzieży służącego rozwijaniu umiejętności skutecznego planowania i zarządzania projektami, zakładający aktywny udział specjalistów danej firmy np. na zasadzie wolontariatu pracowniczego).

Szczegółowy opis szkolenia i jego koncepcji znajdziecie na stronie SALTO-Youth RC, poprzez którą możecie zgłosić się na szkolenie.

Szkolenie trwa pełne cztery dni, 3 listopada i 8 listopada są dniami przeznaczonymi na podróż.

Cel i tematyka: 

 • zaprezentowanie możliwości współpracy z sektorem biznesowym w ramach strategii CSR;
 • poznanie szans, jakie stwarza CSR i fundraising dla organizacji pozarządowych i ich działań na rzecz młodzieży;
 • zapoznanie uczestników z przykładami dobrych praktyk i przykładów owocnej współpracy;
 • zagrożenia i zyski w kontekście CSR;
 • umożliwienie spotkania z reprezentantami sektora biznesowego i zrozumienie, na jakich platformach można podejmować współpracę;
 • przekazanie praktycznej wiedzy i narzędzi z zakresu fundrisingu;
 • przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących nawiązywania partnerstw z sektorem biznesowym.

Profil uczestnika: 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które:

 • są pełnoletnie
 • sprawnie posługują się językiem angielskim, który będzie językiem roboczym szkolenia;
 • posiadają doświadczenie w zakresie inicjowania i realizacji projektów, w tym na rzecz młodzieży (zarówno w zakresie zarządzania projektem i finansami);
 • są zainteresowane nawiązywaniem współpracy z sektorem biznesowym (preferowane będą zgłoszenia osób, które mają za sobą pierwsze podejścia do nawiązania takiej współpracy);
 • zamierzają realizować projekty na rzecz młodzieży, z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej, we współpracy z sektorem biznesowym (np. w ramach Akcji 2 Partnerstwa Strategiczne Programu ErASMUS+).

Zgłoszenia: 

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do 28 września za pośrednictwem portalu internetowego SALTO-Youth.

Rejestracja zakończona.

Uwaga! Wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w języku angielskim.

Warunki uczestnictwa: 

Koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia i koszty szkolenia pokrywają organizatorzy – Narodowe Agencje Programu Erasmus+ Węgier, Polski i Wielkiej Brytanii.

Koszty podróży (oprócz transportu lokalnego w miejscu zamieszkania) zostaną w całości zwrócone uczestnikom po zakończeniu spotkania i przekazaniu raportu wraz z oryginałami biletów.
Dodatkowo uczestnik zobowiązany jest do ubezpieczenia podróży we własnym zakresie. Jest to wkład własny uczestnika w koszty projektu szkoleniowego.

Kontakt:

Magdalena Paszkowska
e-mail: mpaszkowska@frse.org.pl
tel.: 22 46 31 416

Kategorie