18Maj2016

Szkolenie międzynarodowe „OPEN UP”

Rodzaj spotkania: szkolenie
Termin spotkania: 18-22 maja 2016 r.
Termin rejestracji: 29 marca 2016 r.
Miejsce: Kraków
Erasmus+ Młodzież

Szkolenie OPEN Up przeznaczone jest dla osób, które są zainteresowane organizowaniem wymian dla młodzieży, ale nie mają wystarczającej do tego wiedzy i doświadczenia. Podczas szkolenia nie tylko będzie się można dowiedzieć jak dobrze przygotować i zrealizować wymianę, ale też poznać przedstawicieli z Czech i Słowacji i zaplanować wspólne projekty.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie SALTO .

Profil uczestnika:

Wydarzenie skierowane jest do osób:

  • zainteresowanych realizacja w przyszłości projektów wymian młodzieży a nie mających jeszcze dużego doświadczenia w tym temacie;
  • reprezentantów organizacji pracujących z młodzieżą;

Wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Uczestnicy wydarzenia muszą mieć ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 10 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa:

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 600 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Grzegorza Kucharyka: gkucharyk@frse.org.pl

Kategorie