17Wrz2014

Szkolenie „Open up” wprowadzające do wymian młodzieżowych w programie Erasmus+

Rodzaj spotkania: szkolenie międzynarodowe wysyłające
Termin spotkania: 17-21 września 2014 r.
Miejsce: Słowacja
Erasmus+ Młodzież

Szkolenie umożliwi poznanie założeń edukacji pozaformalnej i programu Erasmus+ oraz bardzo szczegółowo – zasad realizacji Wymian młodzieżowych.

To także okazja do poznania przedstawicieli czeskich i słowackich organizacji, klubów czy fundacji i nawiązania trwałego partnerstwa międzynarodowego.

„Open up” poprowadzą trenerzy z trzech krajów: Anna Szlęk (Polska) oraz Miroslav Droždiak (Słowacja) oraz Petr Kantor (Republika Czeska), obecni będą również specjaliści z Narodowych Agencji trzech krajów, którzy będa odpowiadać na pytania związane z realizacją Wymian.

Cel i tematyka

Głównym celem szkolenia jest zapoczątkowanie, rozwinięcie i wzmocnienie współdziałania grup/organizacji z Polski, Czech i Słowacji w ramach Wymian młodzieżowych programu Erasmus+ Młodzież; szczególnie zaś współpracy transgranicznej młodych ludzi z tych trzech krajów.

Cele szczegółowe:

  • ogólne wprowadzenie uczestników w założenia edukacji pozaformalnej i stosowanych w niej metod, program Erasmus+;
  • szczegółowe wprowadzenie do zasad realizacji Wymian młodzieżowych (kryteia formalne, jakościowe, jakość współpracy partnerskiej);
  • nawiązanie partnerstw polsko-czesko-słowackich podczas szkolenia;
  • wypracowanie konkretnych propozycji projektów w partnerstwie polsko-czesko-słowackim przez uczestników szkolenia.

 

Profil uczestnika

W szkoleniu weźmie udział maksymalnie 35 osób, które:

  • sprawnie porozumiewają się w języku angielskim,
  • mają ukończone 18 lat,
  • nie realizowały Wymian młodzieżowych w nowym programie Erasmus+ i jego poprzednikach (programy „Młodzież w działaniu” oraz MŁODZIEŻ)
  • są bardzo poważnie zainteresowane i skoncentrowane na realizacji projektu Wymiany młodzieżowej z partnerami z Republiki Czeskiej i Słowacji,
  • mają realną możliwość zrealizować po szkoleniu projekt Wymiany młodzieżowej (należą do organizacji, działają w grupie młodzieży zainteresowanej podjęciem współpracy z Czechami i Słowakami),
  • mogą wziąć udział w całości szkolenia.

 

Zgłoszenia

Szczegółowe informacje i program szkolenia, a także link do formularza zgłoszeniowego znajdują się na portalu SALTO, poprzez który należy przesyłać zgłoszenia: Open up. Termin zgłoszeń upływa 10 sierpnia 2014.

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży (oprócz transportu miejskiego w miejscu zamieszkania) zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 500 euro po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego raportu oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Aby udokumentować wkład uczestnika w koszty wydarzenia razem z rozliczeniem kosztów należy przesłać dokument potwierdzający ubezpieczenie (z ceną) oraz bilety komunikacji miejskiej, jeśli z niej korzystano dojeżdżając na lotnisko w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem szkoleń.

Kontakt:

Ewa Kornacka
e-mail: ewa.kornacka@frse.org.pl
tel.: 22 46 31 409

Kategorie