24Kwi2014

Szkolenie regionalne dot. programu Erasmus+ Młodzież w Katowicach

Rodzaj spotkania: szkolenie
Termin spotkania: 24 kwietnia 2014 r.
Miejsce: Katowice
Erasmus+ Młodzież

Szkolenie skierowane jest do młodzieży (uczniów, przedstawicieli grup nieformalnych młodzieży), osób zaangażowanych w pracę z młodzieżą (nauczycieli, pedagogów, pracowników domów/ośrodków kultury, bibliotekarzy) oraz osób działających w stowarzyszeniach i fundacjach.

Szkolenie dotyczyć będzie zasad i możliwości oferowanych przez program Erasmus+ Młodzież. Ponadto, omówione zostaną przykłady konkretnych działań oraz wymagana do nich dokumentacja przy aplikowaniu o dofinansowanie.

 

Rejestracja:

W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 25 osób. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o przysyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres Janusz@pfee.org.pl na załączonym formularzu elektronicznym w terminie do 21 kwietnia 2014 r.
Informacje o szkoleniu znajdują się na stronie www.pfee.org.pl

Rejestracja

Centrum Informacji Naukowej zapewnia uczestnikom wyżywienie i materiały szkoleniowe podczas warsztatu dzięki wsparciu programu „Młodzież w działaniu”. Uczestnicy pokrywają koszty swojego przejazdu na i z miejsca szkolenia.

 

Miejsce spotkania:

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach

ul. Bankowa 11 a

Katowice

 

Kontakt:

Erasmus+ Młodzież
Bożena Kiluk
e-mail: bkiluk@frse.org.pl
tel.: 22 46 31 443

 

Informacje dodatkowe:

Dodatkowych informacji udziela: Janusz Gorol e-mail: Janusz@pfee.org.pl , tel. +48 600 975 694

Kategorie