28Lis2014

Szkolenie dotyczące zarządzania ryzykiem w projektach Akcji 1. Mobilność edukacyjna programu Erasmus+ Młodzież

Rodzaj spotkania: szkolenie
Terminy spotkań: 28-30 listopada 2014 r.
Miejsce: Konstancin-Jeziorna k/Warszawy
Erasmus+ Młodzież

Serdecznie zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu poświęconym zarządzaniu ryzykiem w projektach młodzieżowych realizowanych w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna programu Erasmus+ Młodzież.

Do uczestnictwa zapraszamy osoby pełnoletnie, mające już doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych: młodych liderów, pracowników młodzieżowych, koordynatorów projektów, mentorów EVS.

Cel i tematyka:

Głównym celem spotkania jest przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących kwestii zarządzania ryzykiem w międzynarodowych projektach młodzieżowych, m.in. zdefiniowanie pojęcia ryzyka, świadomość zagrożeń związanych z realizowaniem projektów w środowisku międzykulturowym i określanie obszarów ryzyka, postrzeganie i definiowanie ryzyka przez różnych partnerów w projekcie, bezpieczeństwo uczestników, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, zapobieganie ryzyku.

Profil uczestnika:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

  • osoby pełnoletnie,
  • osoby, które realizowały bądź realizują międzynarodowe projekty młodzieżowe (liderzy młodzieżowi, pracownicy młodzieżowi, koordynatorzy projektów, mentorzy EVS).

W szkoleniu może wziąć udział jedna osoba z grupy/organizacji/instytucji.

Zgłoszenia:

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i złożyć najpóźniej do 16 listopada 2014 roku w systemie on-line do godziny 23:59.

Warunki uczestnictwa:

Szkolenie rozpocznie się 28 listopada 2014 r. o godzinie 13.00 i zakończy 30 listopada 2014 r. o godzinie 13.00. Warunkiem uczestnictwa jest udział w całym szkoleniu.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pokrywa wszelkie koszty związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem i stroną merytoryczną szkolenia. Uczestnik zobowiązany jest pokryć koszt dojazdu na miejsce szkolenia we własnym zakresie. Jest to wkład własny uczestnika w koszty projektu szkoleniowego.

W przypadku, gdy pokrycie kosztów podróży przez uczestnika stanowiłoby przeszkodę w udziale w szkoleniu, osoby zakwalifikowane prosimy o kontakt w tej sprawie pod adresem email: ewa.kornacka@frse.org.pl

Kontakt

Ewa Kornacka
Erasmus+ Młodzież
ewa.kornacka@frse.org.pl

Kategorie

You have Successfully Subscribed!