Mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje partnerskie) – wsparcie organizacyjne i rodzaje projektów

Wsparcie organizacyjne

Oprócz środków przeznaczonych na dofinansowanie wyjazdów i przyjazdów uczelnie (oraz konsorcja) prowadzące projekty mobilności otrzymują dofinansowanie na tzw. wsparcie organizacyjne, np. na promocję wymiany, przygotowanie językowe osób wyjeżdżających lub przyjeżdżających, programy integracyjne dla studentów przyjeżdżających itp. Jest zalecane, aby część środków na wsparcie organizacyjne mobilności była przekazywana współpracującym w projekcie uczelniom z krajów partnerskich.

Organizacja mobilności

Projekty mobilności mogą być prowadzone przez pojedyncze uczelnie albo przez konsorcja instytucji utworzone w celu wspólnego organizowania wyjazdów i zarządzania nimi.

Oba typy projektów są prowadzone na podstawie umowy finansowej z Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Projekt mobilności prowadzony przez konsorcjum

Konsorcjum wspólnie prowadzące projekt mobilności jest konsorcjum krajowym, co oznacza, że w przypadku wnioskowania w naszym kraju w jego skład wchodzą jedynie polskie instytucje.

Minimalny skład konsorcjum to trzech partnerów, w tym co najmniej dwie szkoły wyższe. W skład konsorcjum mogą wchodzić tylko uczelnie albo uczelnie oraz jedna organizacja niebędąca szkoła wyższą, która w takim przypadku musi pełnić rolę koordynatora.

Szczegółowe informacje na temat działań związanych z mobilnością edukacyjną w szkolnictwie wyższym znajdują się w „Przewodniku po programie Erasmus+”.

Strefy

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Mobilność studentów
 • Mobilność pracowników
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty  Oferty współpracy dla uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych dla pracowników
  Wydarzenia upowszechniające w realizowanych projektach (Partnerstwa strategiczne)
  Konferencje
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Możliwości dla nauczycieli akademickich
 • Możliwości dla pracowników niedydaktycznych
 • Niepełnosprawni pracownicy uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych
  Konferencje
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Wyjazdy na studia
 • Wyjazdy na praktyki
 • Wyjazdy absolwentów na praktyki
 • Studenci niepełnosprawni
 • Przygotowanie językowe
 • System punktowy ECTS
 • Wspólne studia magisterskie
 • Pożyczki dla studentów

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Przyjmowanie studentów na praktyki
 • Współorganizowanie praktyk
 • Wizyta w zagranicznej uczelni
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty