Mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje programu) – składanie wniosku o dofinansowanie projektu

Wniosek o dofinansowanie projektu mobilności w sektorze szkolnictwa wyższego może składać:

 • samodzielnie szkoła wyższa;
 • szkoła wyższa lub inna instytucja będąca koordynatorem konsorcjum uczelni.

Wnioski należy składać do Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Uczelnia składająca wniosek samodzielnie, w imieniu konsorcjum lub wchodząca w skład konsorcjum musi posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education).

Jest zalecane, aby przed złożeniem wniosku do Narodowej Agencji szkoła wyższa lub konsorcjum podpisały z uczelniami i instytucjami partnerskimi umowy międzyinstytucjonalne (dwustronne) o wymianie studentów, wymianie nauczycieli i/lub wymianie pracowników.

Jedna uczelnia (lub jedno konsorcjum) może złożyć tylko jeden wniosek dotyczący mobilności z krajami programu. Jeśli uczelnia (lub konsorcjum) planuje także wymianę z krajami partnerskimi, musi złożyć osobny wniosek na innym formularzu eForm.

Konsorcjum ubiegające się o dofinansowanie mobilności jest zobowiązane uzyskać tzw. akredytację, czyli uprawnienie do udziału w programie Erasmus+. Koordynator konsorcjum składa osobny wniosek o akredytację i osobny o dofinansowanie mobilności. Akredytacja nadawana jest w postaci certyfikatu Mobility Consortium Certficate. Aby uzyskać certyfikat, instytucja koordynująca musi złożyć wniosek Accreditation of Higher Education Mobility Consortium (termin złożenia jest taki sam jak w przypadku wniosku o dofinansowanie wyjazdów).

Wniosek o dofinansowanie mobilności składa się raz w roku.

Wniosek elektroniczny (eForm) w postaci aktywnego pliku PDF jest składany w trybie online; trafia on do Narodowej Agencji organizacji wnioskującej.

Wniosek dotyczący wymiany z krajami programu podlega tylko ocenie formalnej.

Jak złożyć wniosek w programie Erasmus+ – wskazówki techniczne

Wnioski eForm

Szczegółowe informacje na temat działań związanych z mobilnością edukacyjną w szkolnictwie wyższym znajdują się w „Przewodniku po programie Erasmus+”.

Strefy

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Mobilność studentów
 • Mobilność pracowników
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty  Oferty współpracy dla uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych dla pracowników
  Wydarzenia upowszechniające w realizowanych projektach (Partnerstwa strategiczne)
  Konferencje
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Możliwości dla nauczycieli akademickich
 • Możliwości dla pracowników niedydaktycznych
 • Niepełnosprawni pracownicy uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych
  Konferencje
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Wyjazdy na studia
 • Wyjazdy na praktyki
 • Wyjazdy absolwentów na praktyki
 • Studenci niepełnosprawni
 • Przygotowanie językowe
 • System punktowy ECTS
 • Wspólne studia magisterskie
 • Pożyczki dla studentów

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Przyjmowanie studentów na praktyki
 • Współorganizowanie praktyk
 • Wizyta w zagranicznej uczelni
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty