Mobilność studentów i pracowników uczelni (kraje programu) – wsparcie organizacyjne i rodzaje projektów

Wsparcie organizacyjne

Oprócz środków przeznaczonych na dofinansowanie wyjazdów uczelnie (oraz konsorcja) prowadzące wymianę studentów lub pracowników otrzymują dofinansowanie na tzw. wsparcie organizacyjne mobilności, np. na promocję wymiany, przygotowanie językowe osób wyjeżdżających lub przyjeżdżających, programy „integracyjne” dla studentów przyjeżdżających itp.

Organizacja mobilności i rodzaje projektów

Wymiana studentów i pracowników z innymi krajami programu jest prowadzona w ramach projektów mobilności (Akcja 1). Projekty te mogą być prowadzone przez pojedyncze uczelnie albo przez konsorcja instytucji utworzone w celu wspólnego organizowania wyjazdów i zarządzania nimi.

Oba typy projektów są prowadzone na podstawie umowy finansowej z Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Projekt mobilności prowadzony przez konsorcjum

Konsorcjum wspólnie prowadzące projekt mobilności jest konsorcjum krajowym, co oznacza, że w przypadku wnioskowania w naszym kraju w jego skład wchodzą jedynie polskie instytucje.

Minimalny skład konsorcjum to trzech partnerów, w tym co najmniej dwie szkoły wyższe. W skład konsorcjum mogą wchodzić tylko uczelnie albo uczelnie oraz jedna organizacja niebędąca szkoła wyższą, która w takim przypadku musi pełnić rolę koordynatora.

 

Szczegółowe informacje na temat działań związanych z mobilnością edukacyjną w szkolnictwie wyższym znajdują się w „Przewodniku po programie Erasmus+”.

Strefy

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Mobilność studentów
 • Mobilność pracowników
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty  Oferty współpracy dla uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych dla pracowników
  Wydarzenia upowszechniające w realizowanych projektach (Partnerstwa strategiczne)
  Konferencje, targi edukacyjne
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Możliwości dla nauczycieli akademickich
 • Możliwości dla pracowników niedydaktycznych
 • Niepełnosprawni pracownicy uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych
  Konferencje, targi edukacyjne
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Wyjazdy na studia
 • Wyjazdy na praktyki
 • Wyjazdy absolwentów na praktyki
 • Studenci niepełnosprawni
 • Przygotowanie językowe
 • System punktowy ECTS
 • Wspólne studia magisterskie
 • Pożyczki dla studentów

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Przyjmowanie studentów na praktyki
 • Współorganizowanie praktyk
 • Wizyta w zagranicznej uczelni
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty