Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym – specjalny komponent mobilności

Zaplanowanie mobilności edukacyjnej w ramach specjalnego komponentu mobilnościowego z wyodrębnionym budżetem jest możliwe tylko dla regionów sąsiadujących z UE (Zachodnie Bałkany, kraje Partnerstwa Wschodniego i  kraje południowego regionu Morza Śródziemnego).

Mobilność tego typu musi przyczyniać się do realizacji projektu, osiągnięcia jego celów.

Niemożliwa jest mobilność między krajami programu.

Komponent  mobilności może być przewidziany zarówno w projektach wspólnych, jak i strukturalnych. W przypadku zaakceptowania tego komponentu projektu przyznawany jest dodatkowy budżet na realizację mobilności.

Kto może wyjeżdżać?

 • studenci uczelni będących częścią konsorcjum,
 • pracownicy uczelni czy firm będących częścią konsorcjum.

Ten element projektu może zostać odrzucony (niesfinansowany), nawet jeżeli projekt zostanie zaakceptowany; fakt, że nie zatwierdzono tego elementu nie powinien utrudniać realizacji innych działań przewidzianych w ramach projektu.

Dodatkowe informacje:

Przewodnik po programie Erasmus+

Strona Agencji Wykonawczej (EACEA).

Strona programu Erasmus+ Projekty centralne i Sport.

Strefy

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Mobilność studentów
 • Mobilność pracowników
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty  Oferty współpracy dla uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych dla pracowników
  Wydarzenia upowszechniające w realizowanych projektach (Partnerstwa strategiczne)
  Konferencje, targi edukacyjne
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Możliwości dla nauczycieli akademickich
 • Możliwości dla pracowników niedydaktycznych
 • Niepełnosprawni pracownicy uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych
  Konferencje, targi edukacyjne
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Wyjazdy na studia
 • Wyjazdy na praktyki
 • Wyjazdy absolwentów na praktyki
 • Studenci niepełnosprawni
 • Przygotowanie językowe
 • System punktowy ECTS
 • Wspólne studia magisterskie
 • Pożyczki dla studentów

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Przyjmowanie studentów na praktyki
 • Współorganizowanie praktyk
 • Wizyta w zagranicznej uczelni
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty