Partnerstwa strategiczne – dofinansowanie projektów i składanie wniosków

Dofinansowanie

Maksymalnie dofinansowanie:

 • projekt 2-letni: 300 000 euro,
 • projekt 3-letni: 450 000 euro.

Maksymalne dofinansowanie na rok: 150 000 euro; na miesiąc: 12500 euro (na projekt)

Kategorie budżetowe

Koszty ryczałtowe (obliczane z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych – unit costs)

 • Zarządzanie projektem i jego wdrażanie
 • Międzynarodowe spotkania projektowe
 • Rezultaty pracy intelektualnej
 • Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej
 • Działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami (ryczałtowe stawki jednostkowe na podróż, ryczałtowe stawki jednostkowe na utrzymanie)

Koszty rzeczywiste

 • Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami uczestników
 • Koszty nadzwyczajne

Składanie wniosku

Wniosek składa organizacja wnioskująca w imieniu całego partnerstwa.

Wniosek elektroniczny (eForm) w postaci aktywnego pliku PDF składany jest on-line; wniosek trafia do Narodowej Agencji organizacji wnioskującej.

Język wniosku: polski lub angielski

Formularze wniosków (eForms)

Liczba możliwych wniosków:

 • jedno konsorcjum partnerskie może złożyć tylko jeden wniosek;
 • jedna organizacja wnioskująca może złożyć więcej niż jeden wniosek, o ile każdy proponowany projekt będzie realizowany przez inne konsorcjum partnerskie;
 • jedna organizacja może uczestniczyć w wielu projektach.

 

Szczegółowe informacje na temat partnerstw strategicznych znajdują się w „Przewodniku po programie Erasmus+”.

Strefy

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Mobilność studentów
 • Mobilność pracowników
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty  Oferty współpracy dla uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych dla pracowników
  Wydarzenia upowszechniające w realizowanych projektach (Partnerstwa strategiczne)
  Konferencje
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Możliwości dla nauczycieli akademickich
 • Możliwości dla pracowników niedydaktycznych
 • Niepełnosprawni pracownicy uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych
  Konferencje
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Wyjazdy na studia
 • Wyjazdy na praktyki
 • Wyjazdy absolwentów na praktyki
 • Studenci niepełnosprawni
 • Przygotowanie językowe
 • System punktowy ECTS
 • Wspólne studia magisterskie
 • Pożyczki dla studentów

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Przyjmowanie studentów na praktyki
 • Współorganizowanie praktyk
 • Wizyta w zagranicznej uczelni
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty