Szkolenia międzynarodowe

Seminaria kontaktowe i szkolenia tematyczne realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ dotyczące sektora szkolnictwa wyższego mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak, aby miał on wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji, wspieranie rozwoju edukacji oraz wspieranie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu Erasmus+.


„Higher Education Institutions of Art, Design and Music as future „European Universities”? Innovative cooperation formats and thematic bgidges”

 • Termin wydarzenia: 18-20.01.2019
 • Miejsce: Germany, Potsdam

Termin zgłoszeń:
18 listopada 2018 roku

Tematyka i cele

Cele konferencji:

  • rozpoznanie potencjału inicjatywy Uniwersytetów Europejskich dla rozwoju strategicznego wyższych uczelni artystycznych;
  • dyskusja nad innowacyjnymi kierunkami studiów i badań oraz roli instytucji w ich regionach

WIĘCEJ O WYDARZENIU

PROGRAM

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

   • rektorów i wicerektorów wyższych uczelni artystycznych, którzy są osobami decyzyjnymi w swoich instytucjach w obszarze strategii;
   • osób zaznajomionych z tworzeniem artystycznym i zaangażowanych w instytucjonalną współpracę międzynarodową;
   • osób znających innowacyjne metody przekrojowego uczenia się, nauczania i badań;
   • osób, które ukończyły 18 lat;
   • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Prosimy o zgłaszanie takiej reprezentacji uczelni, która będzie mogła zająć stanowisko we wszystkich wyżej wymienionych obszarach.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/06caa1318fb6f243860a3f4063846c89

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja


„Responding to the Future Skills Needs – The Power of Anticipation”

 • Termin wydarzenia: 28-30.01.2019
 • Miejsce: Finlandia, Helsinki

Termin zgłoszeń:
14 listopada 2018 roku

Tematyka i cele

Tematyka wydarzenia koncentruje się wokół prognozowania zawodów i umiejętności, które w przyszłości będą potrzebne w obszarze edukacji.

WIĘCEJ O WYDARZENIU

Oczekiwane rezultaty:

 • wymiana dobrych praktyk;
 • identyfikacja wyzwań i omówienie potencjalnych rozwiązań.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • ekspertów zajmujących się prognozowaniem zawodów przyszłości i/lub obecnie rozwijających własny system prognozowania w obszarze edukacji;
 • osób aktywnie korzystających z prognozowanych danych;
 • osób, które ukończyły 18 lat;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

Preselekcja zostanie przeprowadzona przez Polską Narodową Agencję. Ostateczna decyzja pozostaje po stronie organizatora, czyli Fińskiej Narodowej Agencji.
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Gdyby wystąpił problem z dostępem do strony rekrutacyjnej, proszę przekleić poniższy link do okna przeglądarki:
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/4ade24565aebe884d078c902ad21eb3e

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja

Strefy

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Mobilność studentów
 • Mobilność pracowników
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty  Oferty współpracy dla uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych dla pracowników
  Wydarzenia upowszechniające w realizowanych projektach (Partnerstwa strategiczne)
  Konferencje
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Możliwości dla nauczycieli akademickich
 • Możliwości dla pracowników niedydaktycznych
 • Niepełnosprawni pracownicy uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych
  Konferencje
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Wyjazdy na studia
 • Wyjazdy na praktyki
 • Wyjazdy absolwentów na praktyki
 • Studenci niepełnosprawni
 • Przygotowanie językowe
 • System punktowy ECTS
 • Wspólne studia magisterskie
 • Pożyczki dla studentów

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Przyjmowanie studentów na praktyki
 • Współorganizowanie praktyk
 • Wizyta w zagranicznej uczelni
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty