Szkolenia międzynarodowe

Seminaria kontaktowe i szkolenia tematyczne realizowane przez Narodowe Agencje Programu Erasmus+ dotyczące sektora szkolnictwa wyższego mają na celu: wspieranie wdrażania programu Erasmus+ tak, aby miał on wysoką jakość i mobilizował do działania maksymalną liczbę organizacji, wspieranie rozwoju edukacji oraz wspieranie współpracy między organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Oferta szkoleniowa skierowana jest zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które aktualnie lub w przeszłości brały w nich udział.

Wydarzenia mają różnorodny charakter i tematykę, która bezpośrednio nawiązuje do priorytetów programu Erasmus+.

 


Thematic seminar focused on European Internationalization Strategy (EIS) within VET Mobility Charter and ECHE – Experience, Examples, Recommendations”

 • Termin wydarzenia: 6-8.06.2018
 • Miejsce: Czechy, Praga

Termin zgłoszeń:
25 marca 2018 roku

Tematyka i cele

 • prezentacja przykładów różnych struktur EIS (European Internationalization Strategy) – według typów i wielkości instytucji VET/HE;
 • zwiększenie świadomości internacjonalizacji wśród ośrodków kształcenia i szkoleń zawodowych oraz instytucji szkolnictwa wyższego (przede wszystkim w oparciu o program Erasmus+);
 • rozwój jakości internacjonalizacji w sektorze HE i VET;
 • współpraca międzysektorowa (VET i HE);
 • najlepsze możliwe włączanie efektów kursów i staży do programów nauczania odpowiednich instytucji edukacyjnych, rozwój programów nauczania.

Oczekiwane rezultaty:

 • nawiązanie partnerstw;
 • inspiracje do przyszłej pracy i projektów;
 • pomysły udoskonalenia strategii internacjonalizacji.

Wstępny program wydarzenia:

Wednesday 6th June:

 • 18:00-19:00 registration
 • 19:00-21:00 social evening, introduction, networking, dinner

Thursday 7th June:

 • 9:00-16:00 workshops / in the evening – guided tour of Prague, dinner

Friday 8th June:

 • 9:00-13:00 workshops
 • 13:00-14:00 lunch, departure

 

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli instytucji szkolnictwa wyższego, które posiadają Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego;
 • ekspertów doświadczonych w obszarze internacjonalizacji;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 1 miejscem na to wydarzenie dla polskich uczestników sektora HE.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja


Fast track to employment for immigrants”

 • Termin wydarzenia: 3-4.05.2018
 • Miejsce: Szwecja, Sztokholm

Termin zgłoszeń:
25 marca 2018 roku

Tematyka i cele

 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;
 • poznanie krajowych inicjatyw takich jak: doradztwo, kształcenie i szkolenia zawodowe, wielopoziomowa współpraca pomiędzy zainteresowanymi podmiotami, nauka języków obcych.

PROGRAM

Oczekiwane rezultaty:

 • stworzenie nowych metod oraz sieci rynku szybkiego zatrudnienia;
 • nowe propozycje dla programu Erasmus+.

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

  • przedstawicieli organizacji aktualnie działających w obszarze „szybka ścieżka zatrudnienia imigrantów”;
  • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu

(uwaga: osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne nie są uprawnione do aplikowania do programu Erasmus+, chyba że posiadają odrębną osobowość prawną)

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja


Dissemination, sustainability and impact in Erasmus+ Strategic Partnership (KA2)”

 • Termin wydarzenia: 16-17.05.2018
 • Miejsce: Niemcy, Bonn

Termin zgłoszeń:
8 kwietnia 2018 roku

Tematyka i cele

 • ułatwienie na poziomie europejskim wymiany pomiędzy koordynatorami i partnerami Partnerstw Strategicznych dla szkolnictwa wyższego;
 • zachęcenie do rozwoju nowych idei efektywnych strategii;

Oczekiwane rezultaty:

 • wymiana idei i doświadczeń.

Dissemination, sustainability and impact in Erasmus+ Strategic Partnerships (KA2)_Bonn
Programme_Draft_TCA Bonn

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do:

 • przedstawicieli instytucji szkolnictwa wyższego, którzy podczas sesji posterowej przedstawią przykłady swoich najlepszych praktyk;
 • władających językiem angielskim w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w wydarzeniu.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, których profil zawodowy oraz profil instytucji odpowiadają tematyce i celom wydarzenia.

Dysponujemy 2 miejscami na to wydarzenie dla polskich uczestników sektora HE.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie jest finansowane ze środków programu Erasmus+.

Obowiązkowe jest uczestniczenie w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy samodzielnie opłacają koszty podróży z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się wydarzenia.
Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 2100 pln po zakończeniu spotkania i przekazaniu sprawozdania wraz z formularzem zwrotu kosztów podróży z oryginałami biletów.

Proszę zapoznać się z regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia proszę kierować do Julity Skomorowskiej Julita.Skomorowska@frse.org.pl

Rejestracja

Strefy

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Mobilność studentów
 • Mobilność pracowników
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty  Oferty współpracy dla uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych dla pracowników
  Wydarzenia upowszechniające w realizowanych projektach (Partnerstwa strategiczne)
  Konferencje
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Możliwości dla nauczycieli akademickich
 • Możliwości dla pracowników niedydaktycznych
 • Niepełnosprawni pracownicy uczelni
  Oferty szkoleń zagranicznych
  Konferencje
  Dokumenty do pobrania


Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Wyjazdy na studia
 • Wyjazdy na praktyki
 • Wyjazdy absolwentów na praktyki
 • Studenci niepełnosprawni
 • Przygotowanie językowe
 • System punktowy ECTS
 • Wspólne studia magisterskie
 • Pożyczki dla studentów

Tematy poruszane w poradniku:

 • Jak wziąć udział w programie?
 • Przyjmowanie studentów na praktyki
 • Współorganizowanie praktyk
 • Wizyta w zagranicznej uczelni
 • Partnerstwa strategiczne
 • Inne projekty