Wydarzenia upowszechniające w realizowanych projektach (Partnerstwa strategiczne)

Na tej stronie zamieszczamy zaproszenia na wydarzenia upowszechniające organizowane przez realizatorów partnertsw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego. Tego typu wydarzenia (multiplier events) poświęcone są rezultatom pracy intelektualnej opracowanym w ramach poszczególnych projektów.

 • [03/17] Targi Idei – Innowacje społeczne, Collegium Civitas, Projekt „Building the Culture of Social Innovation in Higher Eduaction”, Warszawa 29 marca 2017 r.
 • [12/16] Projekt „More Entrepreneurial Life at European Schools -MELES”, koordynator: Akademia Morska w Szczecinie; wydarzenie upowszechniające w Białymstoku, 29 marca 2017 r.
 • [12/16] Projekt „More Entrepreneurial Life at European Schools -MELES”, koordynator: Akademia Morska w Szczecinie; wydarzenie upowszechniające w Szczecinie, 10 maja 2017 r.
 • Strefy

  Tematy poruszane w poradniku:

  • Jak wziąć udział w programie?
  • Mobilność studentów
  • Mobilność pracowników
  • Partnerstwa strategiczne
  • Inne projekty    Oferty współpracy dla uczelni
    Oferty szkoleń zagranicznych dla pracowników
    Wydarzenia upowszechniające w realizowanych projektach (Partnerstwa strategiczne)
    Konferencje, targi edukacyjne
    Dokumenty do pobrania


  Tematy poruszane w poradniku:

  • Jak wziąć udział w programie?
  • Możliwości dla nauczycieli akademickich
  • Możliwości dla pracowników niedydaktycznych
  • Niepełnosprawni pracownicy uczelni
    Oferty szkoleń zagranicznych
    Konferencje, targi edukacyjne
    Dokumenty do pobrania


  Tematy poruszane w poradniku:

  • Jak wziąć udział w programie?
  • Wyjazdy na studia
  • Wyjazdy na praktyki
  • Wyjazdy absolwentów na praktyki
  • Studenci niepełnosprawni
  • Przygotowanie językowe
  • System punktowy ECTS
  • Wspólne studia magisterskie
  • Pożyczki dla studentów

  Tematy poruszane w poradniku:

  • Jak wziąć udział w programie?
  • Przyjmowanie studentów na praktyki
  • Współorganizowanie praktyk
  • Wizyta w zagranicznej uczelni
  • Partnerstwa strategiczne
  • Inne projekty