15Cze2016

Międzynarodowe seminarium kontaktowe „Art, Dance and Sport”

Rodzaj spotkania: międzynarodowe seminarium kontaktowe
Termin spotkania: 15-19 czerwca 2016 r.
Termin zgłoszeń: 8 maja 2016 r.
Miejsce: Kontancin-Jeziorna k. Warszawy
Erasmus+ Młodzież

Cel i tematyka

Celem seminarium jest utworzenie międzynarodowych partnerstw do realizacji projektów powiązanych z tematami sztuki, tańca bądź sportu. Ponadto uczestnicy będą mogli wymienić się doświadczeniami i poznac nowe metody pracy z młodzieżą. Główny nacisk położony będzie na planowani projektów Wymian Młodzieży w ramach Akji 1.  Więcej informacji znajduje się na stronie SALTO.

Profil uczestnika

Szkolenie skierowane jest do

  • przedstawicieli organizacji pracujących z młodzieżą, zainteresowanych tematem wydarzenia;
  • zainteresowanych realizacją projektów wymian młodzieży;
  • władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
  • mających ukończone 18 lat.

Informujemy, że Polska Narodowa Agencja dysponuje 10 miejscami dla uczestników z Polski. Pierwszeństwo mają osoby, które jeszcze nie były przez nas wysyłane na wydarzenia międzynarodowe.

Zgłoszenia

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się za pośrednictwem strony SALTO (wymagane jest wcześniejsze zarejestrowanie się na stronie).

Warunki uczestnictwa

Wydarzenie realizowane jest ze środków programu Erasmus+ Młodzież.

Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Obowiązkowe jest uczestnictwo w CAŁOŚCI wydarzenia.

Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani będą do samodzielnego zakupu biletów oraz opłacenia kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wydarzenia.

Koszty podróży zostaną zwrócone zakwalifikowanym uczestnikom przez Polską NA do wysokości 600 PLN po zakończeniu spotkania i przekazaniu podpisanego sprawozdania oraz formularza zwrotu kosztów wraz z oryginałami biletów.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym regulaminem.

Pytania dotyczące tego wydarzenia prosimy kierować do Grzegorza Kucharyka: gkucharyk@frse.org.pl

Kategorie