23Gru2013

Trwa nabór niezależnych ekspertów ds. ewaluacji i oceny projektów

Agencja Wykonawcza EACEA w Brukseli, odpowiedzialna za wdrażanie działań centralnych w ramach programu Erasmus+, prowadzi rekrutację niezależnych ekspertów, którzy zajmą się ewaluacją i oceną projektów realizowanych w latach 2014-2020.

Do zadań ekspertów będzie należała ocena wniosków, monitorowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie (wizytacje trwających projektów, ewaluacja raportów, rezultatów i produktów zakończonych projektów), badania i analizy poszczególnych obszarów w ramach programów. Zgłoszenia będą przyjmowane przez cały okres trwania projektów, czyli do 2020 r.

Wśród programów, którymi zajmą się eksperci, znajdzie się również Erasmus+, który staruje 1 stycznia 2014 r. Budżet programu wynosi 14,7 mld euro. Środki finansowe na inicjatywy realizowane w ramach programu będą rozdzielane prawie do końca roku 2020.

 

Materiały dla mediów:

Kategorie