Narzędzia upowszechniania

Prawidłowe zidentyfikowanie potrzeb odbiorców, a przede wszystkim dostosowanie wykorzystywanych narzędzi do zamierzonych celów, pozwoli na skutecznie upowszechnianie i wykorzystanie wyników projektu. Będziemy wówczas pewni, że nasze działania przyniosą spodziewane efekty, a z wypracowanych rezultatów będą mogły skorzystać kolejne osoby i instytucje.

Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów to proces, który rozpoczyna się jeszcze przed samymi działaniami projektowymi. Ważne jest, aby zaplanować go szczegółowo i precyzyjnie dobrać narzędzia, które pomogą nam w realizacji określonego celu. Właściwy dobór narzędzi upowszechniających rezultaty zapewni sprawny i efektywny proces, stanie się również gwarancją, że sukcesy projektu zostaną w przyszłości wykorzystane.

.

Narzędzia – krok po kroku

Planując działania marketingowe, musimy zdefiniować profil naszego odbiorcy. Powinniśmy zastanowić się, nad tym co go interesuje, co robi w wolnym czasie, gdzie najchętniej przebywa po pracy. Odpowiedzi na te pytania pomogą nam zaplanować działania, które z pewnością trafią w jego gust. Musimy również wiedzieć w jakiej formie przekazywać mu informacje o wynikach naszej pracy. Informacje takie jak wiek, status materialny czy zainteresowania mają duże znaczenie. Przekaz musi być zawsze dostosowany do konkretnego odbiorcy.

Jednym z najtrudniejszych, a zarazem najważniejszych działań związanych z rozpowszechnianiem wyników projektów jest ustalenie rezultatu, który chcielibyście przekazać kolejnym podmiotom. Należy go określić bardzo precyzyjnie.
Należy szczegółowo określić grupę, jej cechy demograficzne, zainteresowania, styl życia itp. Pozwoli to na trafniejszy wybór narzędzi upowszechniania, a w konsekwencji na lepsze dostosowanie przekazu.
Wybór narzędzia użytego do upowszechniania rezultatów projektów ma ogromne znaczenie dla całej strategii. Przede wszystkim musi być ono dostosowane do ustalonej w poprzednim kroku grupy docelowej. Jeśli grup docelowych jest kilka, warto użyć różnych narzędzi, wykorzystując różne kanały dotarcia do adresata.
Dobierając treści, użytkownicy zapominają, że promują rezultaty, które są najważniejsze. To osiągnięty efekt powinien być wyeksponowany w tekście, a nie podstawowe informacje o przedsięwzięciu(kiedy się odbyło, kto wziął w nim udział).

.

Przykładowe narzędzia wykorzystywane do upowszechniania rezultatów

Dzięki rozwojowi internetu pojawiły się nowe narzędzia promocyjne, które można wykorzystać do upowszechniania rezultatów projektów. Cały czas należy jednak pamiętać o tych odbiorcach, którzy z internetu korzystają rzadko lub wcale. Do nich najskuteczniej dotrzeć za pomocą mediów tradycyjnych lub poprzez organizację wydarzeń.

  • Media tradycyjne (radio, telewizja, prasa).
  • Internet – strony internetowe (własne oraz branżowe).
  • Media społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest itp.).
  • Materiały drukowane (raporty, broszury, ulotki, foldery, publikacje, wystawy itp.).
  • Wydarzenia (konferencje, wernisaże wystawy, gale, seminaria itp.).

 

Więcej informacji na temat narzędzi upowszechniania można przeczytać w publikacji „Podziel się sukcesem! Upowszechnianie rezultatów w projektach edukacyjnych”.

 

Przeczytaj więcej na temat upowszechniania i wykorzystywania rezultatów projektu »

Przeczytaj więcej na temat rezultatów projektów »

Przeczytaj więcej na temat trwałości rezultatów »

Przeczytaj więcej na temat ewaluacji projektu »