Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+

Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+ (Erasmus+ Project Results Platform)  służy upowszechnianiu i wykorzystaniu rezultatów projektów finansowanych ze środków programu Erasmus+. Jej celem jest rozprzestrzenianie na szeroką skalę informacji o rezultatach projektów oraz ich sukcesach, a także ułatwienie wymiany doświadczeń oraz promocja dobrych praktyk. Dzięki Platformie wzrośnie wiedza o projektach i ich rezultatach, maksymalizując potencjał finansowanych działań, co z kolei pozwoli na wykorzystanie wypracowanych rezultatów również po zakończeniu realizacji projektów.

Erasmus+ Project Results Platform  to kompleksowy przegląd wszystkich projektów realizowanych w ramach programu – oznacza to, że na platformie znajdzie się każdy projekt, który otrzyma dofinansowanie w ramach programu Erasmus+.

Zaloguj się do bazy

.

Użytkownicy Platformy i ich obowiązki

Rezultaty projektu muszą być obowiązkowo zamieszczone przez beneficjentów akcji 2. w każdym sektorze Programu Erasmus+. Dla tych beneficjentów jest to warunkiem rozliczenia projektu.

Beneficjenci realizujący projekty w ramach akcji 1. i akcji 3. nie mają takiego obowiązku, ale mogą publikować rezultaty swoich projektów na Platformie Upowszechniania. Dzięki temu zapewniają im swoim projektom większą widoczność i mogą skuteczniej je promować.

.

Obowiązki publikacji rezultatów względem Akcji

Akcja 1. Mobilność edukacyjnaAkcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk
Możliwość publikacji rezultatów projektu na Platformie Obowiązkowa publikacja rezultatów na Platformie Możliwość publikacji rezultatów projektu na Platformie

.

Platforma w praktyce

Procedura obsługi Erasmus+ Project Results Platform przez cały okres realizacji projektu składa się z szeregu zadań. Poszczególne zadania będą realizowane przez beneficjenta, Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz przez Komisję Europejską.

.

Krok po kroku

Streszczenie projektu, które zostało przedstawione we wniosku oraz inne podstawowe dane o projekcie zostają automatycznie przesłane do Platformy
Komisja Europejska wysyła do beneficjentów zaimportowanych projektów maila z informacją na temat Platformy. W mailu przedstawiona jest instrukcja logowania się na Platformie. 
Po zalogowaniu się na Platformie beneficjent ma możliwość uzupełniania rezultatów oraz zgłoszenia projektu do sprawdzenia. Beneficjenci Akcji 2. mają obowiązek zamieszczania wyników projektów na Platformie.
Wszystkie projekty zgłoszone do sprawdzenia zostaną sprawdzone przez pracowników Narodowej Agencji. W przypadku beneficjentów Akcji 2. pracownicy mogą odrzucić projekt, prosząc o uzupełnienie materiałów, ponieważ prawidłowe uzupełnienie rezultatów na Platformie jest warunkiem rozliczenia projektu.
Po zatwierdzeniu i rozliczeniu projektu, materiały dotyczące rezultatów, zostają opublikowane na Platformie. Dodatkowo Narodowa Agencja przyzna wybranym projektom status the best practices

.

Pomoce

Zachęcamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi przygotowanymi przez Komisję Europejską.

  
Zapraszamy również do zapoznania się z Przewodnikiem dla Beneficjentów po Platformie Rezultatów Programu Erasmus+ (wersja w j. angielskim).

 Więcej informacji

Więcej informacji można znaleźć na stronach Platformy, w szczególności w dziale Frequently Asked Question.