07Lip2016

Walczymy z nierównością. Erasmus+ program równych szans

Czy jest możliwe, żeby młodzież niesłysząca przeprowadzała warsztaty dla swoich rówieśników, by pokazać im, jak postrzegają świat osoby z wadami słuchu? Czy jest szansa, żeby młoda osoba, która miewa konflikty z prawem, wyjechała podczas wakacji na wolontariat do innego kraju i spróbowała swoich sił działając w organizacji sportowej? Tak, pod warunkiem, że jest uczestnikiem projektu realizowanego w ramach Erasmus+ Młodzież.

Podstawą działań realizowanych w ramach programu Erasmus+ Młodzież jest rozwój edukacji pozaformalnej. Celem nadrzędnym programu jest pogłębianie wiedzy z różnych dziedzin i zdobywanie nowych doświadczeń w czasie wolnym od obowiązkowej nauki. W tego typu projektach często wykorzystywane są metody rzadko stosowane w tradycyjnych placówkach oświatowych. – Celem realizowanych przedsięwzięć jest zwiększanie kluczowych umiejętności, np. językowych, zdobycie międzynarodowych doświadczeń i wymiana dobrych praktyk – wyjaśnia dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Adresatem działań realizowanych w ramach sektora Młodzież są m.in. osoby w wieku od 13 do 30 lat, pracownicy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych organizacji. Jednym z najważniejszych celów programu Erasmus+ jest promowanie równego dostępu do edukacji, a także umożliwienie osobom niepełnosprawnym lub znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej udziału w międzynarodowych projektach edukacyjnych. Z tej możliwości bardzo chętnie korzystają młodzi Polacy. Tylko w 2015 r. w unijnych projektach uczestniczyło ponad 4000 osób z mniejszymi szansami lub ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. – W procesie oceny wniosków priorytetowo traktujemy te projekty, które zwiększają zaangażowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz osób młodych znajdującymi się w gorszej sytuacji ekonomicznej niż ich rówieśnicy. Podejmowane w projektach działania mają służyć poprawie sytuacji tych osób – komentuje Anna Salamończyk-Mochel, dyrektor programu Erasmus+ Młodzież.

Nauka w wakacje
Erasmus+ Młodzież to doskonała okazja do spędzenia czasu poza szkolnymi murami. Działania projektowe prowadzone są w czasie wolnym od nauki. Udział w nich jest zatem świetnym sposobem na spędzenie ferii czy wakacji. Potwierdzają to uczestnicy projektu „4Europe”, którzy spędzili tydzień w Bukowinie Tatrzańskiej. Przedsięwzięcie polegające na międzynarodowej wymianie realizowała z zagranicznymi partnerami Fundacja po DRUGIE. – Udział w projekcie zmotywował mnie do nauki języka angielskiego. Chciałabym, żeby takich wyjazdów było więcej! Fajnie jest poznać ludzi z innych krajów, dowiedzieć się, jakie są ich obyczaje, poznać ich zainteresowania – podsumowuje Anita, nastoletnia uczestniczka wymiany. W wydarzeniu udział wzięli chłopcy i dziewczęta z czterech europejskich krajów: Polski, Litwy, Hiszpanii oraz Włoch. Polska młodzież przyjechała z dwóch zakładów poprawczych – w Falenicy (dla dziewcząt) i w Raciborzu (dla chłopców). Wymiana została przygotowana z myślą o osobach z mniejszymi szansami. Głównym celem projektu było kształtowanie wśród młodzieży właściwych postaw społecznych, podnoszenie poczucia własnej wartości oraz rozwój kompetencji językowych. Udział w takim przedsięwzięciu to również szansa dla opiekunów na zdobycie nowych doświadczeń zawodowych. – Wyjazdy tego typu pozwalają nam poznać naszych wychowanków z innej perspektywy. Możemy zobaczyć chłopców w kontaktach z obcokrajowcami, w sytuacjach, w których mimo braku znajomości języka nawiązują przyjaźnie. To doskonały czas na odkrywanie ich mocnych i pozytywnych stron – mówi opiekunka z Zakładu Poprawczego w Raciborzu.

Program bez barier
W realizację tego typu przedsięwzięć angażują się takie instytucje jak Polska Fundacja im. R. Schumana, Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego oraz Fundacja Sprawni Inaczej. Ta ostatnia – w ramach projektu „Zmieniajmy razem naszą codzienność!” – podjęła działania, których celem było zachęcenie osób niepełnosprawnych do aktywnego codziennego działania. Ten cel udało się osiągnąć dzięki pełnym zapału wolontariuszom z europejskich krajów. Hanna Azarenko z Ukrainy zaproponowała m.in. cykl zajęć dla niepełnosprawnych, bazujący na technikach rysunkowych i collage. Stworzyła niezwykle poruszający cykl portretów podopiecznych Domu Samopomocy na Morenie.  – Dla naszych podopiecznych kontakt z wolontariuszami jest nieoceniony! Ich obecność ma walor edukacyjny i wzbogaca życie emocjonalne  niepełnosprawnych – mówi Joanna Kania-Kużajczyk, koordynatorka projektu.

Coraz większe zainteresowanie
Przedsięwzięcia, które umożliwiają młodzieży z mniejszymi szansami edukacyjnymi rozwijać swoje pasje w czasie wolnym od nauki, nie są nowością. Z roku na rok cieszą się jednak coraz większą popularnością. Według Strategii włączania i różnorodności w sektorze Młodzieży na lata 2014–2020, w ciągu ostatnich siedmiu lat udział osób z mniejszymi szansami w unijnych projektach edukacyjnych znacznie wzrósł: z niespełna 20 proc. do ponad 30 proc. Wspomniany dokument szczegółowo wyjaśnia, w jaki sposób program Erasmus+ wspiera uczestnictwo młodzieży mającej utrudniony dostęp do możliwości rozwoju i edukacji. Wszystkie organizacje planujące złożyć wniosek o dofinansowanie takiego projektu powinny zatem zapoznać się z nim.
Najbliższy termin składania aplikacji w programie Erasmus+ Młodzież upływa 4 października.

Więcej informacji można znaleźć na stronach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+: www.erasmusplus.org.pl, www.frse.org.pl

 

Źródło: niezalezna.pl

Kategorie