30Lis2017

Warsztaty dla nowych wnioskodawców programu Erasmus+ w sektorze Edukacja Szkolna pt. „Od potrzeby do koncepcji projektu”. Kluczowe aspekty jakościowe przygotowania projektu w Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej, Konkurs 2018

Rodzaj spotkania: warsztaty
Termin spotkania: 30 listopada 2017 r.
Miejsce: Akademia Biznesu MDDP, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa
Erasmus+ Edukacja szkolna

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane programem Erasmus+, które zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2018 w Akcji  2 – PARTNERSTWA STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI SZKOLNEJ (201) programu Erasmus+ w ramach sektora Edukacja szkolna (UWAGA: nowy podział w ramach Akcji 2 zgodnie z Przewodnikiem na rok 2018).

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych oraz instytucji działających w obszarze edukacji uprawnionych do udziału w programie Erasmus +.
Szkolenie przeznaczone jest dla instytucji, które dotychczas nie realizowały projektu w programie Erasmus+ w Akcji 2. Będzie ono prowadzone w formule warsztatów i obejmie zagadnienia jakościowe: analizę potrzeb, formułowanie celów, określenie rezultatów projektu, wskaźniki ilościowe i jakościowe, ewaluację i trwałość projektu.

Przed spotkaniem prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem po programie oraz Zaproszeniem do składania wniosków.

Program wydarzenia:

10:00  – 10.30    Rejestracja uczestników

10:30 – 12:45    Wprowadzenie do warsztatów tematycznych
Sesja warsztatowa:

  • Analiza potrzeb
  • Formułowanie celów
  • Rezultaty projektu

12:45 – 13:30     Lunch

13:30 – 15:00    Sesja warsztatowa:

  • Wskaźniki ilościowe i jakościowe
  • Ewaluacja projektu
  • Trwałość projektu

15:00 – 16:00 Podsumowanie warsztatów

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/7d3c63a742d32d8b1be46b1a7a83216c

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę formularza rejestracji, prosimy skopiować powyższy link i wkleić w pasek przeglądarki.

Uwaga: W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji. Spotkanie przeznaczone jest wyłącznie dla instytucji, które nie uczestniczyły w wcześniej w programie Erasmus+ w Akcji 2. W warsztatach mogą uczestniczyć także instytucje, których wnioski nie spełniły kryteriów jakościowych w poprzednich konkursach programu Erasmus+.

O akceptacji uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania związanych ze spotkaniem.

Zarejestruj się

Kontakt do organizatorów:

Joanna Srebrzyńska

tel.: 22 46 31 208

jsrebrzynska@frse.org.pl

Kategorie