04Sty2018

Warsztaty dla wnioskodawców programu Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna pt. „Od potrzeby do koncepcji projektu”. Kluczowe aspekty jakościowe przygotowania projektu w Akcji 2 (KA201) – Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej, Konkurs 2018

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane programem Erasmus+, które zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2018 w Akcji  2 – PARTNERSTWA STRATEGICZNE NA RZECZ EDUKACJI SZKOLNEJ (KA201) programu Erasmus+ w ramach sektora Edukacja szkolna.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze edukacji, wspierających edukację ogólną zgodną z podstawą programową uprawnionych do udziału w programie Erasmus+. Przykładowo takimi instytucjami mogą być: instytucje szkolnictwa wyższego; szkoły, instytuty, ośrodki edukacji, stowarzyszenia, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwa; organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym; instytuty badawcze; fundacje i inne zgodnie z Przewodnikiem po Programie.

Spotkanie będzie prowadzone w formule warsztatów (uczestnicy będą mieli okazję wykonania praktycznych zadań) i obejmie następujące zagadnienia jakościowe: analizę potrzeb, formułowanie celów, określenie rezultatów projektu, wskaźniki ilościowe i jakościowe, ewaluację i trwałość projektu.

Zwracamy uwagę, że warsztaty będą dotyczyły przygotowania koncepcji projektu, a nie wypełniania wniosku.

Uwaga: Warsztaty skierowane do szkół i przedszkoli planujących realizowanie projektu WSPÓŁPRACY SZKÓŁ (229) odbędą się w dniach 25.01.2018 oraz 8.02.2018 (rejestracja będzie otwarta wkrótce).

Ponadto, w lutym lub marcu planujemy webinaria  dot. wypełniania wniosku oraz kalkulacji budżetu. Informacja ukaże się na stronie programu w zakładce „wydarzenia”.

Przed spotkaniem prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem po programie oraz Zaproszeniem do składania wniosków.

Rejestracja:

19.01.2018 –  godz. 10:00 – 16:00

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/52de96ab324c9446323563a7b27e0d2b

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę formularza rejestracji, prosimy skopiować powyższy link i wkleić w pasek przeglądarki.

Uwaga: W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji. O akceptacji uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo będą miały nowe instytucje. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników na instytucję.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Jednakże, organizator nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania związanych ze spotkaniem.

Miejsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aleje Jerozolimskie 142A

02-305 Warszawa

Kontakt

Joanna Srebrzyńska, tel.: 22 46 31 208, e-mail: jsrebrzynska@frse.org.pl

Edward Torończak, tel.: 22 46 31 531, e-mail: etoronczak@frse.org.pl

Kategorie