11Sty2019

Warsztaty dla wnioskodawców programu Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna pt. „Od potrzeby do koncepcji projektu”. Kluczowe aspekty jakościowe przygotowania projektu w Akcji 2 (KA229), konkurs 2019

Serdecznie zapraszamy szkoły zainteresowane programem Erasmus+, które zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2019 w Akcji  2 – WSPÓŁPRACA SZKÓŁ (KA229) w ramach sektora Edukacja szkolna na szkolenie, które odbędzie się w dwóch terminach:  04.02.2019 oraz 15.02.2019.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli szkół, które dotychczas nie realizowały projektu w programie Erasmus+ w Akcji 2. Będzie ono prowadzone w formule warsztatów (uczestnicy będą mieli okazję wykonania praktycznych zadań) i obejmie zagadnienia jakościowe: analizę potrzeb, formułowanie celów, określenie rezultatów projektu oraz zapewnianie trwałości projektu.

Zwracamy uwagę, że warsztaty będą dotyczyły przygotowania koncepcji projektu, a nie wypełniania wniosku.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zarejestrowanie się:

Termin 04.02.2019

Link do rejestracji:

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/486a6362469022cc9ca4889eb4f43917

Rejestracja na spotkanie będzie otwarta do 28.01.2019r.

Termin 15.02.2019

Link do rejestracji:

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/84d53ab20710c55ddd5c2e52887dcf10

Rejestracja na spotkanie będzie otwarta do 08.02.2019r.

W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę formularza rejestracji, prosimy skopiować powyższy link i wkleić w pasek przeglądarki.

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, a organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany. Każda z osób, poza automatycznym powiadomieniem po dokonaniu rejestracji, otrzyma również na podany adres e-mail indywidualną informację czy zostali Państwo przyjęci na warsztaty.

Czas trwania spotkania w godz. 10:00-15:00. Szczegółowy program zostanie przesłany drogą mailową uczestnikom, których udział w szkoleniu potwierdzimy.

Więcej informacji na temat sektora Edukacji szkolnej w programie Erasmus+ znajdą Państwo pod adresem http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/akcja-2/

Przed spotkaniem prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem po programie Erasmus+, zwłaszcza z rozdziałem dotyczącym Akcji 2: Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

UWAGA: w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Jednakże, organizator nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania związanych z udziałem w spotkaniu.

Miejsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Aleje Jerozolimskie 142A, biurowiec przy Dworcu Zachodnim

02-305 Warszawa

Kontakt

Weronika Przybysz: wprzybysz@frse.org.pl

Kategorie