16Lis2018

Warsztaty dla wnioskodawców programu Erasmus+ w sektorze Edukacja Szkolna pt. „Od potrzeby do koncepcji projektu”.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie przedstawicieli szkół zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2019 w Akcji 2 – WSPÓŁPRACA SZKÓŁ (KA229) w ramach sektora Edukacja szkolna.

Spotkanie odbędzie się 17 grudnia 2018r. i jest skierowane jest do przedstawicieli publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli, uprawnionych do udziału w programie Erasmus+.

Wykaz organizacji uprawnionych do udziału w Akcji 2 (KA229) http://erasmusplus.org.pl/wp-content/uploads/2014/07/wykaz_2018_MEN_pl.pdf

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli szkół oraz przedszkoli, w których dotychczas nie były realizowane projekty programu Erasmus+ Akcja 2.

Będzie ono prowadzone w formule warsztatów (uczestnicy będą mieli okazję wykonania praktycznych zadań) i obejmie zagadnienia jakościowe: analizę potrzeb, formułowanie celów, określenie rezultatów projektu oraz zapewnianie trwałości projektu.

Zwracamy uwagę, że warsztaty będą dotyczyły przygotowania koncepcji projektu, a nie wypełniania wniosku.

Przed spotkaniem prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem po programie Erasmus+, zwłaszcza z rozdziałem dotyczącym Akcji 2: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży.

Przewidywany czas trwania spotkania godz. 10:30-16:00. Szczegółowy program zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom drogą mailową.

Rejestracja na spotkania będzie otwarta do 11.12.2018r. Zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego
(W przypadku problemów z przekierowaniem na stronę formularza rejestracji, prosimy skopiować powyższy link i wkleić w pasek przeglądarki.)

UWAGA: w szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej organizacji. O akceptacji uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Jednakże, organizator nie pokrywa kosztów podróży i zakwaterowania związanych ze spotkaniem.

Miejsce spotkania:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Kontakt
Agnieszka Fijałkowska afijalkowska@frse.org.pl

Kategorie