10Paź2017

Warsztaty “How to prepare a competitive application for an Erasmus Mundus Joint Master Degree?” – konkurs 2018

Rodzaj spotkania: warsztaty
Termin spotkania: 10 października 2017 r.
Miejsce: Warszawa
Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Warsztaty są adresowane do osób, które obecnie wraz z parterami zagranicznymi pracują nad przygotowaniem programu wspólnych studiów i planują złożenie wniosku o dofinansowanie Erasmus Mundus Joint Master Degree w konkursie 2018 dla konsorcjum oferującego wspólne studia.

Cel spotkania

  • przeanalizowanie poszczególnych kryteriów oceny wniosków w odniesieniu do projektów wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus,
  • przedstawienie dobrych praktyk związanych z opracowaniem wniosku o dofinansowanie,
  • dyskusja i wymiana doświadczeń między uczestnikami pochodzącymi z różnych krajów.

Warsztaty będą prowadzone przez przedstawicieli Agencji Wykonawczej w Brukseli w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski.

Pobierz program spotkania

 

Obowiązkowa rejestracja

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zarejestrowanie się na spotkanie poprzez niniejszą stronę internetową. Rejestracja będzie otwarta do 25 września 2017 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Zarejestruj się

Warunki udziału

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Koszty dojazdu i ewentualnego zakwaterowania pokrywają uczestnicy.

Kontakt

Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe
tel. 22 46 31 050, he@erasmusplus.org.pl

 

Kategorie