03Sty2019

Warsztaty pt.: „Zamień potrzeby na projekty – Budowanie Partnerstw strategicznych od A do Z – konkurs wniosków 2019 r. (szkolnictwo wyższe)”, Warszawa, 01.02.2019 r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+, zaprasza na warsztaty pt. „Zamień potrzeby na projekty – Budowanie Partnerstw strategicznych od A do Z – konkurs wniosków 2019 r.”, które odbędą się 1 lutego 2019 r. w Warszawie.

Warsztaty są skierowane do:

  • osób planujących składać wnioski o Partnerstwa strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego w konkursie 2019 r.,

a jednocześnie do:

  • osób, które znają zasady Partnerstw strategicznych dla szkolnictwa wyższego i chcą zdobyć umiejętności poprawnej konstrukcji projektu typu Partnerstwa strategiczne,
  • osób, które składały wnioski w poprzednich latach i nie otrzymały dofinansowania.

Celem warsztatów jest:

  • zdobycie przez uczestników umiejętności planowania projektu od pomysłu na projekt przez analizę potrzeb, cele, działania projektowe, potrzebne zasoby, aż po działania zapewniające trwałość i upowszechnianie rezultatów.
  • praca w grupach nad koncepcją wniosku;
  • omówienie, jakie błędy wnioskodawcy najczęściej popełniają i jak ich uniknąć.

Uwaga! Przedmiotem warsztatów nie będzie:

  • omawianie zasad Partnerstw strategicznych
  • pisanie treści wniosków, które będą Państwo mogli złożyć w konkursie wniosków 2019;

Zapraszamy do zapoznania się Programem spotkania

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zarejestrowanie się do 20 stycznia 2019 r. za pośrednictwem niniejszej strony internetowej: https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/bac5be1cc0b275e46cde6c806d9e389f.

Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, a organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany. Każda z osób, poza automatycznym powiadomieniem po dokonaniu rejestracji, otrzyma również na podany adres e-mail indywidualną informację czy zostali Państwo przyjęci na warsztaty, najpóźniej 25 stycznia 2019 r.

Osobom nie przyjętym na warsztaty z powodu braku liczby miejsc zaproponujemy warsztaty w innym terminie.

Miejsce spotkania:
Hotel Mercure  | Warszawa Centrum, Złota 48/54 w Warszawie, (mieszczącym się przy Dworcu Centralnym).

Kontakt:
Adres e-mail: he2@erasmusplus.org.pl
Numer telefonu ogólnego: 22 46 312 41

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny a uczestnicy pokrywają koszty dojazdu do i z Warszawy oraz ewentualne koszty zakwaterowania.
Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania.

Kategorie